Libertatea presei: Un raport preconizează sporirea puterilor UE

23 ianuarie 2013 – Presseurop Financial Times

În raportul înmânat ieri comisarului european pentru Agenda digitală, Neelie Kroes, grupul de experţi la nivel înalt însărcinat cu studierea pluralismului mass-mediei în Europa recomandă, printre altele, ca Uniunea Europeană să-şi sporească abilităţile pentru a se asigura că libertatea presei este respectată în toate țările, precum şi pe Internet.

Raportul, care, în trecere, subliniază în mod negativ situaţia mass-mediei din Ungaria, dar şi din Franţa şi Italia, propune în acest sens o armonizare a legislaţiilor naţionale (în special pe probleme de protecţie a datelor sau de defăimare), din moment ce mass-media europeană operează într-un mediu fără frontiere.

Există motive serioase pentru ca UE să revizuiască protecţia libertății presei și a pluralismului”, scrie Financial Times:

unii dintre cei mai noi membri, în special Ungaria, au adoptat recent măsuri care ameninţă foarte serios independenţa presei. Dar există o contradicţie între a dori apărarea acestui principiu fundamental şi acordarea unor puteri sporite către Bruxelles cu privire la mass-media europeană. [...]

Încredinţarea în mâinile Comisiei a monitorizării autorităților de reglementare a mass-mediei ar deschide uşa spre o nouă formă de interferență – de la Bruxelles de data aceasta. [...] Există modalităţi mai bune pentru a se asigura că autoritățile de reglementare a mass-mediei nu sunt marionetele statelor. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care cere statelor să respecte libertatea presei şi pluralismul, este obligatorie începând cu anul 2009. Încălcările acesteia pot face obiectul unor proceduri judiciare. Provocările generate de ţări precum Ungaria arată că este nevoie de instrumente mai eficiente pentru a descuraja guvernele să îngrădească drepturile democratice. Europa suferă de faptul că nu are o serie de răspunsuri gradate la încălcări, cum ar fi îngheţarea unor fonduri în cazul în care guvernele depăşesc linia roşie [...]. În orice caz, a transforma Bruxelles într-un nou stăpân al mass-mediei nu este o modalitate de a asigura o presă liberă şi vivace.

Factual or translation error? Tell us.