Italština je velmi prostupný jazyk. Ostatně to dosvědčuje i tisk a rozličná média. Kvůli lingvistickému prolínání, ke kterému dochází neustále, se však ve chvíli, kdy je neologismus vypůjčený z cizího jazyka nositelem smyslu věty, stává jakýmsi nesrozumitelným hybridem. A tak se můžeme zamýšlet nad vývojem jazyka komunikace v roce 2010. Aniž bych si kladla za cíl uvést vyčerpávající seznam, pokusila jsem se představit deset slov anglo-amerického původu, které se díky svému ohlasu v několika klíčových sektorech, mají letos šanci dostat do popředí.

1) Duppie. Odvozenina z přeslavného „yuppie“, akronymu „young urban professional“: mladý dynamický profesionál, okolo třicítky, kariérista posedlý penězi. Po dvaceti letech však „yuppíka“ střídá „duppie“: „depressed urban professional“ aneb „deprimovaný mladý profesionál“, který přišel o svou práci s vysokým platem. A aby mohl na konci měsíce zaplatit složenky, je nucen přijmout to, nad čím dříve ohrnoval nos: dočasné zaměstnání, často špatně placené.

2) Frugal fatigue. Únava spotřebitelů, kteří po řadě měsíců střídmosti vynucené krizí už nejsou schopni snášet prázdné peněženky a splátky, které dluží bankám.

3) Warmist. Osoba, která člověku přisuzuje odpovědnost za nezodpovědné vypouštění emisí všemožných plynů do atmosféry. Ty zhoršují skleníkový efekt a tím vyvolávají nevyhnutelné oteplování klimatu. Oproti „warmistům“ stojí skeptici, ať už klimatologové či nikoliv, nazývaní „deniers“, kteří se domnívají, že urgentního zásahu proti zvyšování teploty naší planety není zapotřebí.

4) Meformer. Blogger či uživatel sociální sítě (zvlášť Twitteru), který píše své „posts“ inspirované osobním životem, myšlenkami a emocemi. Surfař, či častěji surfařka na vlnách internetu tak odkazováním na sebe sama převrací smysl používání sociálních sítí. Oproti němu stojí „informer“, který je člověk na svém místě.

5) Pop-up store. Obchod umístěný na volném místě, který se zavře krátce po otevření. Zboží, které je v něm k dostání představují sezónní produkty (zmrzlina na prázdninových místech, hračky ve vánočním období). Úspěch pop-up stores spočívá ve skutečnosti, že odpovídají požadavkům zákazníků a jejich provozní náklady jsou minimální.

6) Staging. V době krize obchodu s nemovitostmi je pro získání potenciálního kupce naprosto nutné provést několik změn, aby se zboží, které chceme prodat, učinilo lákavějším: vymalovat stěny, vyzdobit pokoj, upravit zahrádku apd.

7) Sexting. Tato složenina ze slov „sex“ a „texting“ označuje zasílání zpráv a pornoobrázků prostřednictvím mobilních telefonů. Většinou se jedná o fotky, které si mezi sebou vyměňují náctiletí. Avšak „sexting“ využívají i dospělí, kteří tímto způsobem šíří dětskou pornografii.

8) Pre-gaming (či pre-partying). Tento výraz označuje zvyk připravit se na večírek či oslavu požitím nejrůznějších druhů alkoholických nápojů. Řada mladých totiž před utrácením peněz za drahé či nedostupné koktejly, dává přednost koupi láhve laciného vína či piva. Na dotyčný večírek se pak dostaví již zpola opilí.

9) Nontroversy. Neexistující polemika, vytvořená na papíře, aby odvrátila pozornost veřejného mínění od důležité záležitosti k jiné, zdánlivě zajímavější záležitosti. „Nontroversy“ se týká hlavně světa politiky, ale šíří ji tisk, který se tak často stává jejím nástrojem.

10) Blamestorming. Oproti pojmu „brainstorming“, který má veskrze kladný význam tento neologismus založený na kořenu „blame“ (vina/obviňovat), označuje pracovní porady, během kterých se hledá viník za nedodržení kontraktu či nedosažení finančních cílů.

The American Dialect Society je organizací, která sleduje lingvistické změny jak z lexikálního, tak etymologického hlediska. Zanedlouho vybere slovo roku 2009, které tak udělá cestu kolem světa a dostane se mu veškerá možná pozornost a viditelnost.