Voxeurop, online portál připravovaný novináři z celé Evropy, se zrodil z přesvědčení, že již není možné čelit výzvám tohoto století na úrovni jednotlivých států.

Spolupráce je nezbytná ať už jde o klimatické, zdravotní a ekologické otázky, migraci, narůstající nerovnost či svobodu tisku. Žurnalistika musí jako pilíř demokracie jít s dobou a umožnit všem Evropanům, aby se stali ve své společné budoucnosti informovanými aktéry.

Občanky a občané to dobře pochopili a organizují se. Své experimenty a iniciativy na místní úrovni nahrazují iniciativy v nadnárodním a evropském měřítku, kterého se týkají. Chceme jim dát slovo a rozproudit debatu o hlavních otázkách, kterým Evropané denně čelí. Závazek aktérů občanské společnosti odráží závazek vůči základním hodnotám solidarity, tolerance, inkluzivity a bratrství, které jsou tavícím kotlíkem sjednocené Evropy. Chceme s nimi budovat mosty mezi občany a přispívat tak k vytváření evropského veřejného a občanského prostoru. Protože žádná evropská demokracie nemůže vzniknout bez funkčního evropského veřejného mínění.

Přes rozdílné jazyky a kultury nás spojuje jeden projekt, který je poznamenán příběhy našich rodičů a prarodičů: podílet se na budování této společné budoucnosti tím, že budeme čerpat potřebnou energii z vůle po míru, která dala sílu a originalitu evropskému projektu vzešlému z hrůz dvou světových válek. Ačkoli tato vůle stále drží Evropskou unii pohromadě, stále více ji dnes otřásá přepisování historie, nárůst populismu, extremismu a xenofobie. Více než kdy jindy je zcela zásadní mít v éře sociálních sítí, informačních a mediálních komnat ozvěn přístup ke kvalitnímu, nezávislému tisku schopnému dešifrovat společné otázky. Více než kdy jindy je třeba čelit návratu extremismu a uzavírání se do národních ulit.

Nezávislý, vícejazyčný, volný přístup a čtenáři podporovaný tisk

V době, kdy většina tradičních médií omezuje z ekonomických důvodů počty svých korespondentů v evropských zemích, chce Voxeurop přispět k vytváření těchto nezbytných a kvalitních evropských informací. „Jazykem Evropy je překlad,“ říkával velikán moderní literatury Umberto Eco. Prostřednictvím překladu článků do deseti – či více – jazyků a prostřednictvím vícejazyčného fóra, chceme dát každé Evropance a každému Evropanovi možnost čerpat informace a účastnit se diskuzí v maximální možné míře ve svém jazyce. Jsme také přesvědčeni o tom, že informace jsou veřejným statkem. Právě proto sázíme na solidaritu a spoléháme na podporu našich čtenářů, abychom zajistili nezávislost a svobodu našich stránek. Portál Voxeurop, spravovaný od září 2017 prvním evropským tiskovým družstvem sdružuje komunitu z řad odborných novinářů, překladatelů, partnerských médií, dopisovatelů, redaktorů i věrných čtenářů ze všech zemí.

Zpracovávat evropská témata pro Evropany a přispívat k diskusi o myšlenkách napříč hranicemi a jazyky – to je obrovská novinářská výzva, do níž se pouštíme a občanské dobrodružství, ke kterému vás vyzýváme. Utvářejme společně kvalitní médium občanské společnosti a evropských občanů!

European journalism beyond borders

Voxeurop, a media that belongs to its teams and readers