Stalo se to tradicí: evropští státníci se sejdou na prvním summitu, který je poznamenán rozmíškami a končí fiaskem. Druhé setkání obvykle vede k nezbytnému kompromisu a novému startu. To měl být i případ Evropské rady, která se sejde 7. a 8. února, aby po prvním neúspěšném zasedání loni na podzim schválila rozpočet EU na období 2014-2020.

Nový start? Trochu silná slova. Návrh rozpočtu je relikvie minulosti. Dvacet let stará struktura. Nepředstavuje ani 1 % bohatství Unie. Vévodí mu zemědělské výdaje a regionální pomoc; projekty budoucnosti jsou ty, které se musejí všem ostatnímu přizpůsobit a v důsledku toho trpí.

Kde vzít pro něco takového nadšení? Francouzi tvrdí, že zemědělské výdaje představují investici do budoucnosti, ale nejsou toho důkazem, protože francouzský vývoz zemědělských a potravinářských výrobků je nyní nižší než vývoz německý či nizozemský. Státy jižní a východní Evropy hájí regionální pomoc, která se ale v době krize eura neukázala být příliš účinná. Skutečné investice do budoucnosti jsou opomíjeny. Evropané nejsou schopni zahájit efektivní výzkumné programy a evropské návrhy na výstavbu infrastruktur jen převařují projekty navržené Jacquesem Delorsem... v roce 1994.

Právem očekáváme něco lepšího. Evropa prochází nejhorší hospodářskou a sociální krizí poválečné doby. Její měna málem nepřežila. Přitom ale provádí jen okrajové změny. I když si stoupenci štědrého rozpočtu našli dobrý argument v podobě obhajoby výměnného studentského programu Erasmus, ani oni nejsou o přidané hodnotě tohoto rozpočtu přesvědčeni.

Nevyhnutelný výsledek? Každý se snaží snížit svůj příspěvek. David Cameron už zachránil britský rabat. Němci, Švédové, Nizozemci a Rakušané se snaží o totéž. Vrcholem rozpočtového kutilství je, že se pro udobření vztahů mezi přispěvateli a příjemci dává do hry rozdíl mezi výdaji přislíbenými a reálnými.

Takové handrkování je Evropy nedůstojné. Rozpočet je třeba zrevidovat tak, aby byl přípravou k budoucnosti a počítal se skutečnou federální solidaritou pro regiony postižené masovou nezaměstnaností. Europoslanci, kteří přijali Françoise Hollanda ve Štrasburku, upozornili, že rozpočet v jeho současné podobě odmítnou. Nedělají chybu. Evropa by o své finanční zdroje nepřišla, protože rozpočet by byl rok co rok obnovován.

Evropané musí využít voleb v roce 2014 k tomu, aby si přesně stanovili kolektivní rozpočtový cíl. Nový Parlament a nová Komise dostanou mandát k přípravě budoucnosti. Konečně.