Cover

Mohl by Evropský prostor vyššího vzdělávání dosáhnout až k břehům Nového světa? Deník El País informuje o iniciativě, která existuje už od roku 2005 a počítá s rozšířením cílů Boloňského procesu v podobě mobility studentů a pedagogů i na Latinskou Ameriku. „Proces je pomalý a obtížný,“ píše madridský deník. Jak vysvětluje bývalý chilský ministr školství, myšlenka společného prostoru v tak různorodém a autonomním univerzitním systému Latinské Ameriky byla předtím „nemyslitelná“. Projekt však dostává impulz díky II. setkání rektorů organizovanému v rámci projektu Universia [financovanému bankou Santander], jenž se koná v mexické Guadalajaře. Cílem je vytvořit společný evropský a latinskoamerický program Erasmus, který by respektoval rovnost a vzdělávací struktury obou kontinentů.