Cover

Po pěti letech od začátku krize „škrtí Evropu recese“, konstatují představitelé Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Federace si v této situaci klade otázku, jaká je její role na kontinentu, který obvykle pomoc spíše poskytuje, než by se sám stával cílem humanitárních misí. Je složité rozhodovat mezi „tradičně ohroženými skupinami obyvatelstva, jejichž situace se neúprosně zhoršuje až k naprosté bídě, a ‚novými chudými‘, kteří už nemohou dál“.