Když švédská média informují o nepokojích na stockholmském předměstí Husby, nikdy nezmiňují skutečnost, že více než 80 % místních obyvatel není švédského původu, všímá si Politiken. Podle dánského středolevicového deníku je dost závažné, že celá města žijí v „paralelní kultuře, na hony vzdálené životu švédské elity“. Švédská debata o chudinských čtvrtích se „nebezpečně“ podobá diskuzi, která probíhala v Dánsku na konci 90. let. V té době podle deníku -

přenechával levý střed kritiku neúspěšné integrační politiky příliš dlouho těm nejextrémnějším hlasům v Dánské lidové straně. Tyto problémy jsme považovaly za citlivé a nezabývali jsme se jimi, což lidovou stranu jen posilovalo.

Podle listu Politiken dnes musí švédský levý střed pochopit, „že imigrace představuje i nápor na sociální stát a že je třeba o tom otevřeně diskutovat“.