„Nárůst populistických a xenofobních stran, nízká míra volební účasti, nárůst korupce a nedůvěra vůči politickým elitám [...] vypovídají o špatném stavu demokracie v Evropě, který se kvůli sociálně-hospodářské krizi ještě zhoršil:“ shrnuje deník La Libre Belgique, který své tvrzení opírá o zprávu o demokracii v EU, kterou zadali evropští socialističtí poslanci britskému think tanku Demos.

Zpráva z 26. září se zaměřila na roky 2000, 2008 a 2011 a vyplývá z ní, že „demokracie už v Evropě nemůže být považována za samozřejmost“. Její úpadek pak popisuje podrobně:

Stav korupce a respektování lidských práv se od roku 2000 zhoršil v Maďarsku, Řecku a také v Itálii. Největší propad byl zaznamenán v oblasti základních lidských práv v Maďarsku, kde se nedodržuje dělba moci, v Itálii svoboda tisku a ve Španělsku platová rovnost mezi muži a ženami.

Další špatnou zprávou pro EU je, že v Nizozemsku a Rakousku vzrostla „nesnášenlivost vůči menšinám“. Nejznepokojivějšími případy jsou Maďarsko, Řecko a Kypr.

Občanská účast voličů v Unii slábne, a to „i například v zemi jako je Švédsko“. Ostatně i samotná důvěru v demokratický systém v posledních letech „zažívá prudký pád“, zatímco mezi lety 2000 a 2008 šlo jen „o lehký pokles“.

V závěru zprávy šéf výzkumu Jonathan Birdwell doporučuje následující:

Aby byla Unie důvěryhodná v roli ochránce demokracie, měla by reformovat své fungování.