„Unie si chce ukládat údaje o cestujících“ kteří do ní vstupují či z ní vystupují, píše nizozemský deník Trouw. Evropská komise soudí, že nadešel čas, aby členské státy sjednotily systémy úschovy osobních dat cestujících (nazývaných Passenger name rekord, PNP údaje). Tyto systémy v současné době existují pouze ve čtrnácti státech EU. Například USA a Kanada registrují údaje i evropských občanů. Ačkoliv Evropský parlament se obává z porušování práva na soukromí, které hrozí při masivní úschově a analýze dat, Evropská komise poukazuje na význam jejich ukládání vboji proti závažné trestné činnosti a terorismu. Podle evropské exekutivy není normální, aby „členským státům poskytovaly informace o pohybu potenciálních teroristů na jejich území jiné státy“.