Statistický úřad Evropské unie Eurostatvčera potvrdila, že Unie překonala pomyslnou hranici 500 milionů obyvatel a umístila se tak za Čínou a Indií jako třetí největší demografická „mocnost“ na světě. Deník El Periódico uvádí, že „je to především výsledek stoupající porodnosti a příchodu imigrantů." Prvního ledna 2009 měla Evropská unie 499,8 milionů obyvatel. Demografický vývoj probíhal ve všech zemích přibližně stejně, přičemž krajní pozice na demografické křivce zaujalo Španělsko a Německo. Deník dodává, že „Španělé a Němci se z demografického hlediska nemohli chovat odlišněji." Španělsko se svými téměř 46 miliony obyvatel nejvíce přispělo ke zvýšení počtu evropských občanů, zatímco Německo zaznamenalo pokles populace o 200 000 obyvatel (celkem má 82 milionů obyvatel).