Cover

Deník De Volkskrant zveřejnilvýzvu trojice ekonomů k solidaritě mezi evropskými státy. Ekonomové kritizují, že se některé státy, jako například Velká Británie nebo Nizozemí, chovají vůči zadluženému Islandu, jenž se těžko dostává ven z marasmu, jako „exekutoři“. Připomínají, že „žádná země ještě nikdy neplatila tak vysoký dluh [a že Island] ho bude moct splatit pouze tak, že si půjčí. Je to slepá ulička.“ Ekonomové proto apelují na věřitelské země, aby zaujali pragmatičtější postoj a ve jménu „evropské solidarity“ vyzývají k „realističtější domluvě“, která by umožnila „navázat na předchozí růst“.

Signatáři vidí paralelu se situací v Německu dvacátých let: „Německo, jak na to upozorňoval Keynes, nebylo schopno uspokojit pohledávky spojenců a muselo si půjčovat, čímž jeho zahraniční dluh ještě narostl. Obyvatelstvo se pak ze zoufalství vrhlo do náruče krajní pravice. Nevíme, jak budou na svou zoufalou situaci reagovat Islanďané, Lotyši či Maďaři, kteří se také staly oběťmi státního krachu. Víme pouze, že za dluhy světové ekonomiky jsme zodpovědní všichni a že z nich musíme vyjít společně.“