Dvanáct zemí píše evropskému prezidentovi

Zveřejněno dne 21 února 2012 v 14:43

Cover

„Řím, Londýn a Haag zařadili nový kurz,“soudí Corriere della Sera. Premiéři David Cameron, Mario Monti and Mark Rutte zaslali 20. února dopis předsedovi Evropské rady Hermanu Van Rompuyovi, v němž ho žádají o účast na „obnově důvěry ve schopnost Evropy přivodit silný a udržitelný hospodářský růst“.

Dokument, k němuž připojili své podpisy předsedové vlád dalších devíti zemí (Estonsko, Lotyšsko, Finsko, Irsko, Česká republika, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Polsko), nastiňuje v hlavních rysech plán na potlačení rizika ekonomické recese, které vzniklo v důsledku úsporných opatření: otevření trhů služeb na vnitřním trhu EU, vytvoření společného trhu s energií v roce 2014 a digitálního trhu v roce 2015, důraz na výzkum a vývoj, otevřenost vůči světovým trhům jako Indie, zpružnění pravidel pro malé a střední podniky, větší otevřenost trhu práce ženám a mladým lidem, otevření uzavřených profesí a vytvoření „mohutného a dynamického“ finančního sektoru.

Dvě jména na výzvě chybí: Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy. „Vynořuje se Evropa požadující stimul,“ konstatuje El Mundo, který dopis označuje za „nejkoordinovanější odpověď v rámci EU na politiku rozpočtové kontroly Angely Merkelové“.

„Dopis přichází v klíčový moment, kdy je ekonomika EU téměř v recesi a nezaměstnanost roste.“ Tuto iniciativu je třeba vzít na vědomí, pokud si je EU vědoma toho, že vlády v oblasti kontroly deficitu a snižování dluhu plní své povinnosti. A Merkelová by měla vzít tuto koordinovanou vzpouru v potaz.“

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma