Evropská integrace

„Nechci EU pohřbít, ale zachránit“

Zveřejněno dne 7 září 2010 v 12:40

„Můj článek neměl být nekrologem Evropské unie; mým úmyslem bylo Evropany probudit, upozornit je na nebezpečí renacionaizace politického života v celé Evropě, která pomalu ale jistě podkopává projekt integrace.“ Po četných reakcích, které vyvolal, se Charles Kupchan vrací na stránkách Il Sole 24 Ore ke svému článku uveřejněnému ve Washington Post, kde varuje před vzedmutím nacionalismu podrývajícím EU. „Pokud bude tato renacionalizace pokračovat a pokud se zintenzivní, mám obavu, že by to mohlo budoucnost Unie ohrozit. Evropané si nemohou dovolit považovat EU za něco, co získali jednou provždy; musejí se snažit vdechnout institucím nový život a představit stimulující vizi budoucnosti Unie.“ „Pro EU je to klíčový moment,“ pokračuje politolog: „navzdory Lisabonské smlouvě ztratila Evropa v posledním desetiletí znepokojivým způsobem svůj politický elán. Političtí lídři i občané by měli oživení EU vyhradit v politické agendě přední místo a vytvořit společnou vizi pro příští etapy evropské integrace.“

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma