Rozpočet EU – málo peněz, hodně plýtvání

Často slýchanou výtkou na adresu EU je, že příliš utrácí a navíc za zcela zbytečné projekty. Jde skutečně o takové plýtvání? táže se list Groene Amsterdammer ve třetím díle reportáže o „euromýtech“.

Zveřejněno dne 25 července 2012 v 12:08

Rozpočet Evropské unie na rok 2012 činí 147,2 miliard euro, tedy zhruba 1 % HDP všech členských států dohromady. Jen pro srovnání: v průměrném členském státě dosahuje státní rozpočet 44 % HDP. Federální vláda Spojených států utrácí čtvrtinu národního důchodu. Nicméně takováto srovnání jsou jako porovnávání jablek s hruškami. Americký rozpočet zahrnuje obranu, policii a spoustu dalších oblastí.

Otázkou je, zda je zmíněných 147 miliard příliš. Sám Brusel se to snaží banalizovat: „Půl šálku kávy denně.“ Ale ani to o ničem moc nevypovídá. Používají se ty peníze účelně na správné věci?

Největší výdajové položky v rozpočtu EU představují politika soudržnosti a společná zemědělská politika. Bernard Steunenberg, který přednáší v Leidenu veřejnou správu, nazývá posledně jmenovanou politiku „vadou na kráse“. „Zemědělská politika je nákladný a málo přínosný fenomén. Udržování specifických cen se ukázalo jako velice slabý a nehospodárný nástroj.“ Od této politiky se postupně upouští a její náklady dosahují 40 % výdajů EU.

Skoro stejně vychází i kohezní politika. Statisíce projektů mají přispět ke snižování rozdílů mezi chudými a bohatými regiony. Podle komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna jde o „investici“. „I ve vaší zemi směřují peníze vybrané na daních v bohatších provinciích do těch chudších.“

Newsletter v češtině

Ovšem jsou tu dva velké problémy. Především se tyto peníze často nevyčerpají, anebo se neutratí na užitečné věci. „Pokud není dost projektů anebo daná země nemá peníze na kofinancování, o subvence daný region nakonec přijde,“ říká Fabian Zuleeg z [bruselského think-tanku] European Policy Centre.

Druhý problém: výsledky nelze vyhodnotit. Evropský účetní dvůr se o to pokouší od roku 2001, ale stále ještě nebyl schopen dojít k pozitivnímu závěru. Národní vlády nedokážou řádně spravovat svěřené unijní peníze. Podle nedávného výzkumu Evropského účetního dvora není hned několik z celkem 31 agentur EU schopno vysvětlit někdy až polovinu svých výdajů. Možná, že 147 miliard euro, na které se složilo 27 států, nevypadá jako vysoká částka. Ale pokud se tyto peníze utrácejí především na dotace zemědělcům a pochybné regionální projekty, EU ztratí svou kredibilitu.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma