„Vláda udělala Maďarsku ostudu“

Zveřejněno dne 4 července 2013 v 10:40

Cover

Evropský parlament schválil 3. července zprávu poslance Ruie Tavarese o stavu dodržování základních práv v Maďarsku. Pro bylo 370 poslanců, proti 249, 82 se zdrželo hlasování.

Usnesení, které Parlament odhlasoval po napjaté debatě z předešlého dne, podpořila levice a liberálové, zatímco převážná část pravice hlasovala proti, upřesňuje Népszabadság.

Zpráva v závěru uvádí, že „systematický a obecný trend opakovaného pozměňování ústavního a právního rámce ve velmi krátkých časových lhůtách a obsah těchto změn se neslučuje“ s evropskými hodnotami, a členským státům jmenovitě doporučuje, aby „více dbaly na dohled nad dodržováním základních práv“. Konferenci předsedů EP pak žádá, aby prostudovala možnost využít článku 7.1 smlouvy o Evropské unii v případě, že by odpověď Maďarska stále neuspokojovala požadavky smlouvy.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma