Nieuws Bulgarije-Verenigd Koninkrijk

Beste meneer Farage,

De Britse eurosceptische politicus Nigel Farage is ervan overtuigd dat er een vloedgolf aan Roemeense en Bulgaarse immigranten ontstaat als de Britse arbeidsmarkt in 2014 wordt opengegooid. Zijn uitspraken hebben voor felle reacties gezorgd in de twee Oost-Europese landen. Zoals die van een Bulgaarse vrouw die in Edinburg heeft gestudeerd en besloot Farage een brief te sturen.

Gepubliceerd op 31 januari 2013 om 15:26
Nigel Farage op verkiezingscampagne in april 2010 in Winslow, Groot-Brittannië.

Ik heb besloten u een brief te schrijven omdat ik met stomheid ben geslagen door uw uitlatingen over de Bulgaarse en Roemeense immigranten. Allereerst zal ik me voorstellen. Ik heet Ralitsa Behar en ben Bulgaars. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Edinburgh en heb daar vier jaar gewoond. Voor mijn carrière besloot ik terug te gaan naar Bulgarije. De sterke band die ik nog steeds met Groot-Brittannië heb, heeft me ertoe gezet deze brief te schrijven.
Zelfs als ik probeer uw zorgen over een mogelijke immigratiegolf te begrijpen, moet ik u zeggen dat uw opmerkingen over Bulgarije niet kloppen en, voor een groot deel, zelfs beledigend zijn. Ze bevestigen mijn gevoel dat Groot-Brittannië en, in een bredere context, het Westen een fout beeld hebben van Oost-Europa.

Feitelijke onjuistheden

Ik wil benadrukken dat ik me er wel terdege van bewust ben dat de zaken er in Bulgarije niet zo goed voor staan als ik zou willen. Ik leef niet een luchtbel en zie heel goed de problemen van onze politici, onze rechtspraak, ons onderwijs en ons zorgstelsel. Maar ondanks dat alles ben ik het niet me u eens en ik leg u graag uit waarom. Laat ik beginnen met de feitelijke onjuistheden.
Volgens u is het gemiddelde salaris in Bulgarije 200 euro per maand. Maar als ik het Nationale Bureau voor de Statistiek mag geloven, dan moet het 754 levas, of 385,50 euro, zijn. Dat is vrijwel twee keer zo veel als wat u aangeeft. Volgens u is het gemiddelde pensioen 100 euro per maand, maar dat moet zijn 138 euro. U bevestigt eveneens dat circa 50 procent van de Bulgaren onder de armoedegrens leeft ook dat klopt niet. Volgens de statistieken is dit cijfer 27 procent. Dat is bijna de helft minder.
Ik was met name verbaasd zoveel foute informatie uit uw mond te horen. Ik was er namelijk van overtuigd dat een politicus van uw kaliber de moeite zou hebben genomen om de actualiteit van de door u gebruikte cijfers te controleren. Het is heel eenvoudig om dat op internet te doen, alle gegevens zijn in het Engels beschikbaar.

Volkomen ongepast

Maar dat is niet de enige reden van mijn bezorgdheid. Ik geloof dat uitspraken zoals “als ik Bulgaar was, dan had ik allang m’n koffers gepakt en was ik naar Groot-Brittannië vertrokken”, volkomen ongepast zijn. En omdat u hebt gekozen zich op mijn land te richten, wil ik u graag uitleggen waarom u er beter aan doet het tegenovergestelde te doen van wat u zegt. Want ja, ik heb inderdaad mijn koffers gepakt, maar om terug te gaan naar Bulgarije.
Waarom? Allereerst omdat Bulgarije een land is met een ongelooflijk potentieel. Ik denk oprecht dat alle jonge Bulgaren die in het buitenland studeren hier carrière zouden moeten maken. Toen ik eenmaal mijn universitaire diploma op zak had, realiseerde ik me dat mijn kennis veel nuttiger zou zijn voor mijn eigen land dan voor Groot-Brittannië. Wij zijn immers de toekomst van dit land en de hoeksteen van de nationale ontwikkeling! Mijn kennis wordt hier trouwens veel meer gewaardeerd dan in Londen. U zult het erover eens zijn dat de concurrentie op de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië meedogenloos is en dat het soms heel moeilijk is om een baan te vinden. Dat geldt zelfs voor jongeren die aan de beste universiteiten hebben gestudeerd. Hier is dat niet het geval.

Laagste inkomstenbelasting van de hele EU

In Bulgarije is het bovendien veel eenvoudiger om zaken te doen. Ik heb in Edinburgh mijn scriptie geschreven over het familiebedrijf, dat sinds de val van het communisme in 1989 in opkomst is gekomen in het land. Een van de conclusies van mijn onderzoek is dat veel ondernemers nog steeds toekomst zien in de oprichting van een klein of middelgroot bedrijf om de eenvoudige reden dat ons land de laagste inkomstenbelasting van de hele Europese Unie hanteert, namelijk 10 procent. Daarbij komt dat het heel eenvoudig is om in Bulgarije een bedrijf op te richten, want het startkapitaal is slechts één euro.
Ik wil u ook graag verduidelijken dat de Bulgaren, - en waarschijnlijk ook de Roemenen, die in uw land komen, niet allemaal ‘ongediplomeerd’ zijn, en als ze dat wel zijn, dan nog dragen ze bij aan de ontwikkeling van de Britse economie.

Te gast bij de familie

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om u uit te nodigen in Bulgarije. U kunt te gast zijn bij mijn familie en we zullen ons uiterste best doen om u uit te leggen hoe ons land de afgelopen twintig jaar veranderd is. En we zullen u ook proberen te overtuigen van het geweldige potentieel dat wij tegenwoordig in ons hebben.
Ten slotte wil ik graag benadrukken dat ik deze brief met mijn beste bedoelingen heb geschreven. Ik hoop dat ik het probleem van de Bulgaarse immigranten, zoals dat door u is opgeworpen, heb opgehelderd en ik zou het zeer op prijs stellen als u mijn brief beantwoordt.
Hoogachtend,
Ralitsa Behar

Op het internet

"Beste Britten, kom liever bij ons"

De verklaring van Nigel Farage en het voornemen van de Britse regering om een ontmoedigingscampagne te starten voor Bulgaren en Roemenen om naar het Verenigd Koninkrijk te komen als op 1 januari 2014 de restricties op de Britse arbeidsmarkt voor hen worden opgeheven, hebben tot een stortvloed aan reacties geleid op het internet in de betreffende landen. In Bulgarije is het collectief "Not O.K. the UK" een facebookpagina gestart waar alle Britse clichés over Bulgaren op ludieke wijze op de hak worden genomen. In Boekarest heeft de krant Gândul de slogan van het Britse VVV, "Why don't you come over?" [Waarom kom je niet hier naar toe?, red.] overgenomen. Deze slaat nu echter niet op het Verenigd Koninkrijk, maar op Roemenië.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp