Bezuinigingsdrift zaait onenigheid binnen trojka

Gepubliceerd op 29 januari 2013 om 15:43

“Bezuinigt Europa zich dood?” Deze vraag, die Frankfurter Rundschau opwierp, is een eigen leven gaan leiden binnen de trojka van internationale geldschieters (EU, ECB en IMF). Er is een ware strijd ontstaan tussen de Europese Commissie en de economen van het Internationaal Monetair Fonds die met de ene na de andere expertise en contra-expertise op de proppen komen.

Het hete hangijzer, aldus Rundschau, is de zogenaamde ‘multiplicator’, het cijfer dat aangeeft in welke mate een bezuinigingsmaatregel drukt op de economie van een land. Als de overheidsuitgaven met 1 euro worden teruggebracht en dit een verlaging van het bbp met 1 euro tot gevolg heeft, is de multiplicator 1. Als dit cijfer 2 bedraagt, raakt de economie door de bezuinigingen nog verder in het slop en ontstaat een groter tekort vanwege dalende belastinginkomsten. Als de multiplicator 0,5 bedraagt, hebben de maatregelen slechts weinig invloed op de economische situatie en is bezuinigen een goede zaak voor de staat.

Maar nu hebben twee economen van het IMF vastgesteld dat de expertises die zijn verricht met betrekking tot de Europese landen die in crisis zitten constant de fameuze multiplicator ondergewaardeerd hebben. Dat is met name het geval in Griekenland.

De Europese Commissie heeft onmiddellijk gereageerd met een contra-expertise die uitwees dat bezuinigen juist heilzaam is.

Kan de rust in de trojka worden hersteld? Daarvoor moeten we het einde van de huidige recessie afwachten om de cijfers op hun juiste waarde te kunnen schatten, meent Rundschau.

Nu is het de beurt aan de politici om de methode te kiezen die het beste in hun straatje past.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp