EU word wakker! Het lot van de walvis ligt in handen van de EU, en de Unie moet actie ondernemen, schrijven vijf vertegenwoordigers van milieuorganisaties in De Volkskrant van 18 juni. “De EU heeft een heldere positie […] zo wil Europa onder andere dat ieder vorm van walvisjacht op termijn wordt gestopt”. Maar in plaats van “mooie woorden” en “vooral bezig te zijn met de interne besluitvorming”, kan de EU beter energie steken in “intensief lobbywerk”. Maar natuurlijk niet zo onbeschaafd als Japan dat doet. Japan, voorstander van de walvisvaart, blinkt uit in onoorbaar lobbyen: dit land is er met de andere op walvis jagende landen (IJsland en Noorwegen) in geslaagd een meerderheid binnen de Internationale Walvisvaart Commissie te verkrijgen door middel van omkooppraktijken. Zo meldde de Sunday Times vorige week nog dat landen als Tanzania, Guinee en de Mashalleilanden hadden verklaard dat ze “geld, hoeren en snoepreisjes aangeboden hadden gekregen in ruil voor steun voor de Japanse walvisjacht”. Tijdens de bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie van 21 t/m 25 juni in Agadir, moet de EU dus “anders te werk gaan”. Anders “zijn de walvissen het volgende slachtoffer van het gestuntel van Europa” en ondergaan zij straks het zelfde lot als de blauwvistonijn, waarmee Japan al “1-0” heeft gescoord tegen de EU. Misschien scoort Japan dus volgende week “2-0 en dan is het ‘game-over’”.