Het ontslag van Eurocommissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming John Dalli, die genoemd wordt in een fraudeonderzoek naar machtsmisbruik van het Europese Antifraudebureau (OLAF), had snel geregeld moeten zijn. Nu lijkt de zaak echter een politiek-juridische wending te nemen die steeds beschamender wordt voor Brussel. De nieuwe feiten over wat in de pers inmiddels tot “Dalligate” werd gebombardeerd, worden op de voorpagina van de Times of Malta als volgt samengevat: “Waarschuwing van Barroso aan Dalli, terwijl de procureur-generaal het EU-rapport aan de politie overdraagt. Een lid van het comité van toezicht van het OLAF neemt ontslag na overtreding van een procedure”.

Op 24 oktober heeft de voorzitter van de Europese Commissie een brief aan Dalli geschreven waarin hij hem “sommeert zich integer te gedragen en te stoppen met de ‘insinuaties’ over zijn ontslag” [dat op 16 oktober plaatsvond, red.], schrijft het dagblad. De krant denkt verder dat “de Commissie het officiële ontslag van de voormalige Maltezer commissaris aan het voorbereiden is. Daarmee zouden hem ook zijn vorstelijke uitkering en pensioen door de neus worden geboord".

De brief van José Manuel Barroso volgde op de aankondiging van Dalli, die de aantijgingen blijft ontkennen, dat hij zijn ontslag wil aanvechten bij de Maltese of Europese rechtbank. Dalli zou van mening zijn dat hij door de Commissievoorzitter gedwongen werd ontslag te nemen. De krant voegt daaraan toe dat het ook op 24 oktober was dat de procureur-generaal van Malta zijn bevindingen overdroeg aan de Maltezer politie zodat die haar eigen onderzoek kan uitvoeren.

Daarnaast nam op dezelfde dag ook de voorzitter van het comité van toezicht van het OLAF, Christiaan Timmermans, ontslag. Hij wilde daarmee protesteren tegen het feit dat de OLAF informatie over Dalli heeft overgedragen aan de Maltese justitie zonder het comité daarover te informeren, zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung op 23 oktober heeft onthuld.

"John Dalli naar de Europese Commissie sturen was een riskante onderneming. Er bestond een kans van 99,9% dat dit zich tegen Malta zou keren”, schrijft commentator Daphne Caruana Galizia in The Malta Independent. Volgens haar had de voormalige Commissaris “nooit benoemd mogen worden op een post die zo belangrijk is":

Door hem plaats te laten nemen in de Europese Commissie gaf blijk van een ernstig gebrek aan respect ten opzichte van de Commissie en de functie zelf. […] Hij heeft zich getransformeerd tot symbool van nationale schaamte. Hij bleef zijn ontluistering maar voeden en aantonen dat hij geenszins geschikt was voor de baan door zich als clown te gedragen. […] Kan iemand voorkomen dat Dalli zich nog verder in de nesten werkt? Het lijkt er niet op. Het meest verontrustende aan deze affaire is dat hij zich niet zozeer zorgen lijkt te maken over het verlies van zijn baan, maar meer om het verlies van de kansen die een dergelijke positie met zich meebrengt.

“Het ontslag van Dalli is tegelijkertijd omstreden en geheimzinnig”, schrijft de Times of Malta in het hoofdartikel:

Dalli heeft het over een samenzwering tegen hem. Het feit dat het onderzoeksrapport van de OLAF dat tot zijn ontslag leidden, nog niet gepubliceerd is, voedt de controverse en maakt het rookgordijn alleen maar dikker. Hoe sneller het rapport gepubliceerd wordt, hoe beter dat zal zijn voor iedereen, inclusief de voorzitter van de Commissie José Manuel Barroso, die om zijn ontslag vroeg, en voor [de Maltese, red.] premier Lawrence Gonzi, die dat verzoek honoreerde.