Cover

"Is na Griekenland en Italië nu Frankrijk aan de beurt?" Le Monde stelt op zijn voorpagina vragen bij de Franse staatsschuld naar aanleiding van de paniekgolf die donderdag 10 november de beurzen overspoelde. Op die dag bereikte het verschil tussen de tienjaarsrente van Duitsland en Frankrijk een nieuw historisch record van meer dan 170 basispunten.

Een verschil dat laat zien hoe verschillend de beleggers in beide landen, die beiden een AAA-rating hebben, reageren. Voor Libération kan het verschil worden uitgelegd door "een massale verkoop van staatsobligaties door de banken". Europese beleggers ontdoen zich volop van de staatsschuld van als "risicovol" bekend staande landen uit de eurozone:

"Dit algemene redden-wat-er-te-redden-valt werd aangezwengeld door de Duitse banken. De Deutsche Bank ontdeed zich eind juli van 8 miljard aan Italiaanse staatschuld, wat de aanzet gaf tot de neergang van het land [...] Geleidelijk aan spreidt de paniek zich uit over de hele wereld, iedereen wil zich ontdoen van activa die als kwetsbaar worden gezien. [...] Het ergst is het dat deze argwaan jegens de eurozone voornamelijk wordt gevoed door de acteurs op de Europese markten zelf – banken, verzekeraars, pensioenfondsen, enz. – en niet door externe bedrijven", benadrukt de Franse krant.

De nervositeit op de markten over de Franse staatsschuld werd nog verder verhevigd door een grote blunder van ratingkantoor Standard & Poor's dat op 10 november per abuis aan bepaalde klanten liet weten dat zij de notering van Frankrijk zouden verlagen. Informatie die inmiddels door "S&P" ontkend wordt, meldt Le Monde. De krant herinnert eraan dat kredietbeoordelaar Moody's half oktober "een eerste inbreuk op de triple-A-status van Frankrijk maakte door aan te kondigen dat zij drie maanden zouden uittrekken om te bepalen of de stabiele vooruitzichten van die notering nog steeds gerechtvaardigd waren."

Tot slot kwam er afgelopen donderdag bij monde van Commissaris voor Economische Zaken Olli Rehn een reactie van de Europese Commissie op de presentatie van het tweede bezuinigingsplan dat maandag door de Franse premier François Fillon werd gepresenteerd. De Commissaris vroeg Parijs om "extra maatregelen te nemen om het excessieve overheidstekort voor 2013 te corrigeren. Brussel is van mening dat dit tekort zich in twee jaar lichtelijk zou moeten verbeteren tot rond de 5% van het BBP, een resultaat dat ruim boven de 3% ligt waartoe Frankrijk zich bij de Commissie heeft verplicht", aldus Libération.