"Noch ja, noch nee. Tsjechië blijft binnen de EU alleen staan", constateert het Tsjechische dagblad Hospodářské noviny, verwijzend naar het begrotingspact dat door vijfentwintig landen binnen de Europese Raad is aangenomen. Tsjechië is het enige land, met het verenigd Koninkrijk, dat vooralsnog niet instemt met het pact. "Het verdrag biedt geen enkel politiek voordeel en stelt niet alle landen gelijkwaardig in staat om Europese topbijeenkomsten bij te wonen", zo rechtvaardigde premier Petr Nečas, die rekening moet houden met de oppositie van president Václav Klaus voor elke stap naar verdere EU-integratie, het besluit.

Het dagblad is van mening dat de top in Brussel weliswaar geen verdeeldheid zaait in Europa, maar dat de gebeurtenis wél zijn licht laat schijnen over "verschillende gezichtspunten over integratie, waar iedereen zijn standpunt kan kiezen". In die context heeft

Tsjechië er niet voor gekozen plaats te nemen aan de ronde tafel, noch in de achterkamers [...] Tsjechië geeft er de voorkeur aan om door de muren van een piepklein kamertje te "luisteren" maar waaruit het moeilijk is om invloed uit te oefenen op de gebeurtenissen in Europa