Hoewel de Griekse verkiezingen afgelopen zondag werden gewonnen door de pro-Europese partij Nieuwe Democratie die het memorandum van de trojka (EU-ECB-IMF) steunt, smolt de euforie in Europa over het Griekse verkiezingsresultaat als sneeuw voor de zon en werden de Europese leiders ijskoud ontvangen in Mexico waar gisteren de G20-top van start ging. De Verenigde Staten en de opkomende economieën sommeerden Europa snel actie te ondernemen om de Europese crisis te beteugelen en de economie weer aan te zwengelen.

"Veel van die kritiek zijn nauwelijks verhulde uitnodigingen om het Europese model te liberaliseren", schrijft de Franse krant Libération.

Het Europese sociale model berust op een maatschappelijk compromis. Op wereldniveau raakt dit idee echter langzamerhand op de achtergrond. Het is dus geen toeval dat José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie, en Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, het voortouw hebben genomen door een persconferentie te beleggen nog voordat de G20 officieel geopend werd.

Europa heeft van niemand lessen te leren” verklaarden beide Europese leiders tijdens deze persconferentie. Hiermee maakten ze meteen duidelijk niet van plan te zijn zich op hun kop te laten zitten, schrijft De Standaard. Het Vlaamse dagblad voegt toe dat Barroso hard uithaalde naar de landen die kritiek hebben op de aanpak van de eurocrisis. “We zijn hier niet om les te krijgen over democratie”.

"De Europeanen laten zich niet de les lezen", echoot het Duitse weekblad Die Zeit, dat daarmee de positie van Angela Merkel en Barroso op de G20 samenvat. De Europeanen weigeren de kritiek te accepteren over hun beleid tijdens de crisis en blijven hameren op de noodzaak om de EU door middel van meer integratie democratischer te maken, schrijft het weekblad uit Hamburg.

In een discussie tussen Merkel en de Amerikaanse president Barack Obama zijn beiden het eens geworden over de noodzaak de Europese integratie te versnellen. (...) Barroso wil de financiële structuur van de Unie aanpassen, wat de introductie van de euro-obligaties zou betekenen die Merkel tot nu toe weigerde. Maar, zo zegt hij, dat kan ‘alleen als we verder financieel en politiek geïntegreerd zijn’.

Bij de opkomende landen herkent men in de Europese financiële crisis en de houding van de Europese leiders een ‘leiderschapscrisis’. Dat vindt ook*The I**ndian Express*.

Ondanks het onvermogen van de EU om tijdig, competent en autoritair op te treden, zal ze als een unie blijven zoeken naar een oplossing voor haar huidige economische problemen. De volgorde waarin de dingen ondernomen worden, moet echter wel gerespecteerd worden. Het initiatief van afgelopen week om naar een bankenunie te streven, is het paard achter de wagen spannen. Zonder een fiscale unie en een Europese reddingsstrategie zal niemand deze bankenunie willen. De uitdaging van de EU ligt erin zijn eigen Ambedkar [grondlegger van de Indiase grondwet, red.] te vinden. De Unie heeft een grondwet nodig, die de leiders in staat stelt continentbrede oplossingen voor te stellen voor problemen die heel Europa raken. De Unie heeft net zozeer emotionele eenheid nodig als een nieuwe strategie om werkgelegenheid te scheppen die op wereldniveau concurrerend is. Als dat een onmogelijke opgave lijkt, dan zou de EU moeten teruggrijpen op waar veel Britten de voorkeur aan geven: een normale eenheidsmarkt, net zoals de South Asian Free Trade Area (SAFTA). Eén markt met meerdere valuta en soevereine lidstaten.