Cover

De bezuinigingen die door de Britse minister van Financiën, George Osborne, zijn aangekondigd, “zullen de komende vijf jaar het verlies van 1,3 miljoen banen tot gevolg hebben”, meldt The Guardian. Volgens een evaluatie van het ministerie die uitgelekt is naar dit Britse dagblad, zullen deze overheidbezuinigingen, de meest ingrijpende sinds de Tweede Wereldoorlog, “tussen nu en 2015 tot een verlies leiden van 500.000 à 700.000 banen in de overheidssector en 600.000 à 700.000 banen in de privésector”. De minister heeft tot nog toe nagelaten de gevolgen uit de doeken te doen die de bezuinigingen op de arbeidsmarkt hebben, merkt The Guardian op. Volgens het ministerie zal de “privésector de komende vijf jaar 2,5 miljoen banen creëren”.