Brussel doet een stap terug wat betreft de toekomstige deelname van de EU op het gebied van ruimtevaart en ziet af van een wettekst hierover, schrijft de Franse krant Les Echos. “Het had de eerste tekst moeten zijn van de Europese Commissie sinds het Verdrag van Lissabon de Commissie nieuwe bevoegdheden toekentop het gebied van de ruimtevaart*. Maar dit loopt uiteindelijk op niets uit”. Want nu er op van alles bezuinigd wordt, heeft de Commissie er de voorkeur aan gegeven “de EU niet bloot te stellen aan ondoordachte risico’s door haar in de frontlinie te plaatsen qua financiering van grote ruimtevaartprojecten” zoalsGalileo. Het nieuws is bij de ruimtevaartindustrie in slechte aarde gevallen en *Les Echos verbaast zich over het feit dat de Commissie afziet van het project terwijl ze wel de politieke verantwoordelijkheid had genomen bij de lancering ervan. “In ieder geval is er één land dat blij zal zijn met het besluit af te zien van de tekst”, aldus Les Echos: namelijk Duitsland. “Sommigen kunnen zich maar al te goed voor geest halen hoe ontevreden Berlijn was met deze tekst, aangezien de EU daarmee de plaats van hetEuropean Space Agency (de ESA) kon innemen”.