Cover

Op 17 september is er een parlementaire commissie benoemd om het omstreden plan van de exploitatie van de Roemeense goudmijn Roşia Montană te onderzoeken. De commissie zal gesprekken voeren met verschillende ministers, het bedrijf Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), ngo’s en mijnwerkers en zal op 20 oktober met haar eindrapport komen.

Ondertussen, zo meldt Dilema Veche, gaan de protestacties tegen het project gewoon door. “Hoe is het mogelijk dat een milieukwestie plotseling van vitaal belang is geworden in een land dat te maken heeft met veel urgentere problemen?vraagt het dagblad zich af. Dilema Veche is de eerste Roemeense krant die een dossier wijdt aan het onderwerp.

De mensen hebben sneller begrepen dan de voorstanders het zich hadden kunnen voorstellen dat er wel degelijk gevaren bestaan en dat de opbrengsten in het niet vallen bij de risico’s”, aldus Dilema Veche. De krant wijst er echter op dat “voor de gemeenschap van Roşia Montană desalniettemin het argument bestaat dat het project een alternatief vormt op de sociale bijstandsuitkeringen, die niet toereikend zijn”.