Cover

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen (EHRM) heeft Frankrijk "aan de kant geduwd" in twee zeer gevoelige dossiers over euthanasie en het draagmoederschap, schrijft Aujourd’hui en France.

De EHRM geeft de ouders van een tetraplegiepatiënt gelijk gegeven die de beslissing van het Franse hof aanvechten. Het gerechtshof had op 25 juni toestemming gegeven een einde te maken aan het leven van de man, zoals de dokteren en andere leden van de familie wensten. Op 26 juni is Frankrijk door de EHRM gedwongen de juridische band te erkennen tussen een Franse familie en hun tweeling geboren uit een buitenlandse draagmoeder.

De krant legt uit dat:

op het moment een staat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend, het land de uitspraken van dit Hof, dat zich vooral baseert op Angelsaksisch pragmatisme, te accepteren. Het herroept vaak uitspraken van onze eigen rechtspraak en is in tegenspraak met onze eigen wetten.