Cover

Internetgebruikers slaan alarm: regering wil censuur”, bericht het Poolse dagblad Rzeczpospolitaover de protesten die zijn losgebarsten naar aanleiding van een geamendeerde mediawet, die op 16 maart in de Senaat zal worden behandeld. Deze wet maakt het mogelijk de inhoud van openbare websites te filteren en stelt registratie bij de National Broadcasting Council (KRRiT) verplicht. Volgens internetgebruikers, die op Facebook een campagne zijn gestart en handtekeningen verzamelen om de wet zo nodig bij het Constitutionele Hof aan te vechten, is dit een poging tot censuur. Het conservatieve dagblad is van mening dat de onlangs geamendeerde wet “absurde bureaucratische verplichtingen” oplegt en “een ernstige bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting”. Als de wet in de huidige vorm wordt aangenomen, zullen veel amateurkunstenaars hun films en ander visueel materiaal niet langer op internet publiceren. De geamendeerde wet kan nog door de Senaat worden gewijzigd en uiteindelijk kan ook de president er zijn veto over uitspreken. "Omwille van de economische en creatieve vrijheid en van de vrijheid van meningsuiting moet deze nieuwe wet worden tegengehouden”, bepleit de Poolse krant.