Na drie weken van vlak campagnevoeren, "steekt het twistpunt Turkije de kop op", zo constateert Le Monde. Verscheidene candidaten betichten Nicolas Sarkozy ervan “met twee monden te spreken”, door te zeggen dat hij tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie is, terwijl hij zelf de toetredingsonderhandelingen is begonnen toen hij voorzitter was van de Europese Unie eind 2008. "De UMP (rechtsliberalen) ontkent dat er met twee monden wordt gesproken (…) en is eigenlijk blij dat het onderwerp weer op tafel is”, schrijft Le Monde. Het andere thema is de crisis, het meest besproken onderwerp van de Fransen.

Elke candidaat eigent zich op zijn manier het onderwerp toe: François Bayrou van de partij MoDem (centrum-rechts) om Nicolas Sarkozy en José Manuel Barroso ervan te beschuldigen geen echt stimuleringsplan te hebben gelanceerd, de voorstander van onafhankelijkheid Philippe de Villiers om een einde te maken aan het “ongecontroleerd liberalisme” en de lidstaten hun grenzen te doen sluiten, de eurofielen om men ervan te overtuigen dat we er “samen beter uit komen” etc… “Europa: een bescherming of een bedreiging?” zo vat het dagblad samen. Sommigen menen dat de verkiezingen van 7 juni voornamelijk tegenstemmen zullen krijgen, uit onvrede met de landelijke politiek. Le Monde schrijft in die context: "de campagne van de UMP draait om de prestaties van het staatshoofd, waardoor anti-sarkozy gevoelens de gemene deler van de campagne worden”.