Volgens El Mundo vormt het bilaterale akkoord tussen Finland en Griekenland over het onderpand voor de steun aan Griekenland niet meer en niet minder "een egoïstische aanval op de eenheid van de eurozone". Een maand na het akkoord tussen president Sarkozy en bondskanselier Merkel over maatregelen om de schuldencrisis het hoofd te bieden, heeft "Finland hun pogingen om tot een gemeenschappelijk fiscaal beleid te komen, reeds getorpedeerd".

De overeenkomst tussen Helsinki en Athene heeft de toon gezet, aldus het Spaanse dagblad: andere landen als Oostenrijk, Slowakije en Slovenië willen dit voorbeeld volgen met als resultaat: "een eurogroep met scheuren en markten in opperste staat van alertheid". Dergelijke initiatieven "irriteren" de Duitse bondskanselier, die kritiek heeft geleverd op "individuele afspraken om een collectief probleem op te lossen". Bovendien vormen deze initiatieven "een bedreiging voor de macht van de communautaire instellingen", betoogt El Mundo.

Ook La Vanguardia keurt een dergelijk akkoord af. De schuldencrisis binnen de eurozone is begonnen als een "Griekse tragedie", maar "door het constante tumult en de onhandige manoeuvres van de hoofdrolspelers is er nu eerder sprake van een komedie", schrijft deze andere Spaanse krant. "Het is niet eenvoudig te begrijpen waarom de Griekse regering deze doos van Pandora heeft geopend: misschien wilde zij te graag en te snel de Finse publieke opinie sussen, die het reddingsplan voor Griekenland afwijst", oppert het dagblad.

Ook Nederland staat vijandig tegenover een eventueel onderpand voor de Finnen dat volgens Trouwhoofdpijn blijft geven”. Nadat afgelopen vrijdag binnen de Tweede Kamer ophef onstond over het Fins-Griekse onderonsje, stuurde minister Jan Kees de Jager van Financiën gisteren een brief aan de Kamer-leden waarin hij benadrukte “dat er nog geen 'juridisch bindende' afspraak is” – daar is het akkoord van alle 17 eurolanden en het IMF voor nodig. Volgens de krant zal het kabinet afspraken over onderpanden van andere landen niet steunen, “maar áls de Finnen hun zin krijgen, wil Nederland ook onderpand”.