Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Trouw

  • Stad: Amsterdam
  • Taal: Nederlands
  • Oplage: 106 000
Trouw

Dit dagblad is in 1943 ontsproten uit het Verzet. Zijn lezers komen oorspronkelijk uit de protestante gemeenschap van centrumlinks. Pas in 1998 kreeg Trouw zijn eerste niet gereformeerde hoofdredacteur, Frits van Exter. Niettemin waakt de Stichting voor de Christelijke Pers er nog steeds voor dat de religieuze identiteit van het blad gewaarborgd blijft en heeft deze Stichting wat in de melk te brokkelen waar het de aanstelling van redacteurs betreft.

De krant valt op door de briljante artikelen over onderwijs en volksgezondheid. Trouw was in 2005 het eerste dagblad in Nederland met een tabloid formaat. Het is het op vier na meest verkochte dagblad in Nederland. De site geeft een goed gestructureerd overzicht van de nationale en internationale actualiteiten en zeer volledige gespecialiseerde rubrieken, waarvan de meeste karakteristieke de rubriek genaamd “Religie en filosofie” is.

Externe links

Laatste update: 18 januari 2017