Die Tageszeitung is voor stemonthouding

Gepubliceerd op 27 mei 2009 om 14:00

Op de vastberaden toon die we van Die Tageszeitung gewend zijn, doorbreekt de krant het "taboe van de verkiezingsopkomst", door stemonthouding te rechtvaardigen en zijn lezers hiertoe juist aan te sporen. Volgens de correspondent van de krant in Brussel is er iets grondig mis met de Europese Unie, en veranderen de nieuwe machtsverhoudingen in het Europees Parlement hier niets aan. Dit komt door twee dingen : de te snelle uitbreiding et een te zwak grondwetsverdrag dat niet eens wordt toegepast.

Op deze twee punten zou het Parlement tekort hebben geschoten : "een zwijgende meerheid vond dat Polen en Tsjechië rijp waren voor toetreding. Velen hebben gewezen ophet risico dat het conflict op Cyprus een Europees probleem zou worden. En tijdens de toetredingsonderhandelingen van Roemenië en Bulgarije zijn ook veel tegenargumenten opgesomd. Maar toch heeft een meerderheid ingestemd met de toetreding van deze twee landen. Door de druk die uitgeofend werd door de nationale regeringen, uit angst voor een schandaal, en ook door gebrek aan zelfbewustzijn en lef”, zo stelt de Tageszeitung.

Voor de nieuws grondwet is hetzelfde scenario van toepassing. De Europarlementariërs hebben met hand en tand de tekst van het verdrag verdedigd maar niemand protesteerde toen de lidstaten belangrijke passages schrapten. Toegegeven, zo schrijft de Tageszeitung, "het zou verkeerd zijn om het werk van de Europarlementariërs te reduceren tot deze twee besluiten. Maar toch hebben ze gefaald : ze hebben geen oplossing kunnen vinden op de fundamentele problemen, waaronder het gebrek aan draagvlak onder de bevolking". Kiezers die hun stem uitbrengen, stemmen zo stilzwijgen in met deze situatie, terwijl elke democraat die juist verwerpelijk zou moeten vinden. "Als we doorgaan met dit gekonkel over het Verdrag van Lissabon zullen op een dag de samenstelling van Commissie en het Parlement gewijzigd worden zonder dat het volk geraadpleegd wordt”. Conclusie: “Iedereen die het oneens is met al deze gebroken beloftes, zou deze verkiezing moeten boycotten”.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp