Maquette van het intelligente netwerk van het project MEREGIO (Minimum Emission Regions). Beeld: www.meregio.de

Een electriciteitscentrale in uw kelder

Intelligente machines, elektrisch aangedreven auto’s, bio-energie uit de kelder: miljoenen mini-energiecentrales in plaats van een kleiner aantal grote energiecentrales zouden Duitsland door de revolutie op energiegebied heen moeten helpen. Spiegel Online maakt gewag van nieuwe supersectoren en laat zien dat de machtsverhouding tussen verbruikers en energieleveranciers gaat veranderen.

Gepubliceerd op 13 oktober 2009 om 15:36
Maquette van het intelligente netwerk van het project MEREGIO (Minimum Emission Regions). Beeld: www.meregio.de

Het energienet van de toekomst is een van de meest gewaagde visies van de mensheid. In de toekomst moeten reusachtige windparken op zee en enorme velden met zonnepanelen in de woestijn het merendeel van onze stroom gaan produceren. Ook particuliere en zakelijke gebruikers kunnen met behulp van mini-energiecentrales in hun eigen kelder of door middel van zonnepanelen op hun dak energie gaan produceren. En binnenshuis zijn dan slimme apparaten aan het werk: wasmachines, wasdrogers of koelkasten die onderling met elkaar communiceren en die alleen wassen, drogen of koelen als de elektriciteit op zijn voordeligst is. Hiermee bereikt het informatietijdperk weer een nieuwe fase: we naderen het elektronische tijdperk.

Intussen staat dit tijdperk in zes streken in Duitsland op het punt te beginnen: onder de merknaam E-Energy wordt de technologie van de toekomst namelijk in verschillende steden uitgetest. Op basis van schattingen zou door een zuiniger stroomverbruik jaarlijks tien terawattuur aan energie kunnen worden bespaard. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 2,5 miljoen huishoudens. Deskundigen uit de branche dringen erop aan dat Duitsland een mondiale voortrekkersrol op deze markt van de toekomst gaat spelen. Maar de concurrentie is groot: het Internationale Energie Agentschap (IEA) gaat ervan uit dat er tot 2030 wereldwijd vele miljarden dollar moeten worden geïnvesteerd in de winning van energie, het beheer van het energieverbruik en de modernisering van de elektriciteitsnetten.

Particulieren worden energie-leveranciers

Autofabrikant Volkswagen en stroomproducent Lichtblick gingen begin september met een groot offensief voor een elektriciteitsnet van/voor burgers van start. Deze bedrijven willen vanaf 2010 maximaal 100.000 warmtekrachtcentrales in de kelders van woningen installeren. Deze centrales zullen aanvankelijk nog op aardgas draaien, maar in een later stadium wellicht op bio-aardgas. In dit model is de afnemer meteen ook producent, die zo een graantje kan meepikken op de stroommarkt. Tegelijkertijd wordt een tarievenmodel getest, waarbij de prijs voor stroom wordt bepaald door vraag en aanbod: als de hoeveelheid beschikbare energie daalt, stijgt de prijs. De gebruiker kan via een internetportaal de processen in het systeem volgen en alleen dan stroom produceren wanneer dat bijzonder lucratief is. Tegelijkertijd stabiliseert hij daarmee het net.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Klanten zouden zo ook veel nauwkeuriger moeten kunnen bepalen tegen welk tarief ze stroom willen afnemen. "Grote energiebedrijven raken de controle kwijt”, voorspelt Scott Lang, directeur van Silver Spring Networks, een bedrijf dat is gevestigd in Silicon Valley.

In het kader van de projecten van E-Energy levert Miele, fabrikant van huishoudelijke apparaten, intelligente wasmachines aan honderden huishoudens, die exacte gegevens over het verbruik doorgeven en juist dan gaan wassen als de stroom voordelig is. Deze slimme huishoudelijke apparaten worden aangestuurd via zogenoemde Home-Management-Systemen.

Een dergelijk energiebeheer is een eerste vereiste voor een elektriciteitsnet dat voor een groot deel wordt gevoed door duurzame energie. De nauwkeurige besturing voorkomt dat de energievoorziening tot stilstand komt. Als miljoenen kleine energiecentrales het elektriciteitnet met een steeds wisselende hoeveelheid stroom gaan voeden en nog eens miljoenen apparaten en Home-Management-Systemen gegevens over het energieverbruik versturen of opdrachten ontvangen, komen de systemen van de netbeheerders permanent onder druk te staan. De elektriciteitsoverdracht moet tot op de milliseconde nauwkeurig worden afgesteld.

Een slim elektriciteitsnetwerk is de grootste uitdaging

De bouw van een slim elektriciteitsnetwerk is daarom de grootste uitdaging in dit nieuwe elektronische tijdperk. Tegelijkertijd vormt dit ook een van de meest lucratieve markten. De grote energiebedrijven, die tot nu toe de markt beheersten, komen plotseling oog in oog te staan met nieuwe, machtige tegenstanders, met technologiebedrijven die de controle over de energie via internet naar zich toe willen trekken. De topman van Siemens, Peter Löscher, schat dat het marktvolume voor slimme elektriciteitsnetten tot 2014 zo’n 30 miljard euro bedraagt.

De energiemarkt, waar de handel wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod, biedt aanzienlijke mogelijkheden voor dienstverleners en starters. Er worden prognosesystemen ontwikkeld, die prijsschommelingen kunnen voorspellen op basis van meteorologische gegevens en gedragsstatistieken. Mobiele software, onder andere iPhone-Apps, zou hierin nog wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Vindingrijke starters kunnen bovendien zakelijke ideeën ontwikkelen voor een energienet 2.0: te denken valt aan sociale netwerken, die het ecologisch gedrag van verbruikers scherp in de gaten houden. In de VS roept een nieuwe generatie starters intussen al op tot een ecologische revolutie op internet. Mensen met innovatieve ideeën over internet geloven dat het de mogelijkheden in zich heeft om onze opvattingen over het milieu totaal te veranderen: Ten eerste kan internet onzichtbare milieuvergrijpen zichtbaar maken. En ten tweede haalt internet milieuvervuilers uit hun isolement. Daarmee zou een collectief geweten moeten ontstaan dat ons ertoe dwingt kritischer na te denken over ons eigen energiegebruik.

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp