Met een meerderheid van 502 stemmen vóór en 137 tegen heeft het Europees Parlement "het op het eerste gezicht onbelangrijke maar in werkelijkheid historische besluit genomen om een duurzaam visserijbeleid in te voeren", schrijft Libération. Dit beleid is erop gericht "de vispopulaties vanaf 2020 terug te brengen op een niveau waarop ze zich kunnen herstellen". Volgens La Vanguardia betekent het besluit een "koerswijziging", vooral omdat vanaf 2014 ongewenste bijvangst, die 23% van de Europese visvangst uitmaakt, niet meer overboord mag worden gegooid en de hele vangst aan wal gebracht moet worden:

De noodzaak om de huidige overbevissing te beteugelen en uitgeputte visbestanden de kans te geven zich te herstellen, en de bewustwording dat het aantal vissersschepen omlaag moet, vormen de pijlers onder de huidige koerswijziging ter bevordering van een gecontroleerde, duurzame visserij [...] Het nieuwe visserijbeleid wil om ethische redenen af van de onaanvaardbare gewoonte om vis die commercieel gezien niet interessant is, terug te gooien in zee [...] Tot nu toe heeft het visserijbeleid alleen maar geleid tot uitputting van de Europese visreserves: voor wat betreft 48% van de geschatte vispopulatie in de Atlantische Oceaan en bijna 90% in de Middellandse Zee is sprake van overbevissing."

Desondanks bestaat er geen eensgezind over het verbod op terugzetten van bijvangst aldus Le Monde:

Eenmaal in de haven kan de vangst die nu wordt teruggegooid in zee, worden verwerkt tot vismeel voor diervoeders, met als gevolg dat deze in principe "toevallige" vangst in de toekomst juist wordt uitgebreid, zeggen tegenstanders van het nieuwe beleid.

Zou Europa, met de op twee na grootste vissersvloot ter wereld, door over te stappen op duurzame visserij internationaal gezien niet in een ongunstige concurrentiepositie terechtkomen, vraagt de Süddeutsche Zeitung zich af.

Het zou naïef en aanmatigend zijn om te denken dat onze grote rivalen [China en Peru, red.] het Europese voorbeeld zullen volgen. Gelet op de omvang van de Europese vloot zouden we echter al veel hebben gewonnen als Europese schepen die in niet-Europese wateren vissen de beginselen van duurzaamheid in acht nemen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp