Europees Parlement geeft groen licht voor harmonisering

Gepubliceerd op 14 juni 2013 om 15:24

Volgens Dagens Nyheter mag de goedkeuring van een nieuw stelsel van Europese wet- en regelgeving op het gebied van asielrecht door het Europees Parlement een ware "historische gebeurtenis" worden genoemd. Op 12 juni werd het wetsvoorstel in stemming gebracht. De nieuwe regels voorzien in het instellen van gemeenschappelijke procedures en termijnen om asielaanvragen in behandeling te nemen en is het resultaat van tien jaar onderhandelen, schrijft het Zweedse dagblad.
Het nieuwe stelsel zou in de tweede helft van 2015 in werking moeten treden. Het beoogt de voorwaarden te verbeteren voor de opvang van asielzoekers, met name van minderjarige asielzoekers, en de wanverhoudingen tussen de EU- lidstaten onderling op te heffen: in 2012 werden er 330 duizend aanvragen geregistreerd in de EU, maar minder dan 1 procent daarvan werden in Griekenland afgerond, tegenover 14 procent in Frankrijk en 15 procent in Duitsland, schrijft de krant:

terwijl Zuid-Europese landen massaal asielzoekers opvangen, heeft slechts een tiental personen asiel gekregen in landen als Litouwen, Estland en Slovenië.
Volgens de tekst wordt de termijn voor het laten registreren van de stukken ingeperkt tot drie of zes dagen. De toetsing van de aanvraag mag niet langer dan zes maanden duren, behalve in bijzondere omstandigheden. Dan kan die termijn worden verlengd tot 21 maanden. Conform de Dublin-verordening III met betrekking tot het asielbeleid wordt in deze regelgeving tevens bepaald dat asielaanvragers niet langer mogen worden overgedragen aan het EU-land waar ze zijn binnengekomen, als daar het risico bestaat van een onmenselijke of mensonterende behandeling.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp