Fransen pessimistischer dan Spanjaarden

Gepubliceerd op 7 mei 2013 om 14:19

Volgens drie op de vier Europeanen “moet wat de crisis betreft het ergste nog komen”. Zo vat El País de uitkomsten samen van een peiling die meerdere Europese kranten vandaag hebben gepubliceerd. Deze enquête werd in april in zes landen (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk) gehouden. De resultaten ervan zijn in sommige opzichten verrassend, aldus het dagblad:

Paradoxaal genoeg zijn de Spanjaarden het meest optimistisch: 40 procent van de ondervraagden denkt dat de situatie binnen een jaar zal verbeteren, 60 procent denkt van niet.

“Dat is de enige bemoedigende uitkomst voor Spanje”, stelt El País, aangezien de Spanjaarden de hervormingen en bezuinigingsmaatregelen “het meest wantrouwen”: 76 procent denkt dat dit beleid een negatieve uitwerking op de economie en de samenleving zal hebben. Zij worden gevolgd door de Italianen, van wie 71 procent zich hier tegen uitspreekt:

Meer dan de helft van de Europeanen is het eens met deze stelling, waarbij vraagtekens worden gezet bij de positieve effecten van de veranderingen die in de toekomst naar verwachting zullen plaatsvinden. Alleen de Polen zijn in meerderheid vóór [bezuinigingen, red.], namelijk 76 procent.

Maar het meest pessimistische geluid komt uit Frankrijk, constateert Le Monde.

Gemiddeld denkt 92 procent van de Europeanen negatief over de toekomst van hun land of van hun medeburgers. In Frankrijk ziet 97 procent van de huishoudens de toekomst somber in. […] Van de Fransen gelooft 85 procent dat het in het komende jaar alleen maar erger wordt, tegen 75 procent van de Europeanen.

Het dagblad merkt op dat “de Fransen door deze zwaarmoedige opvattingen een nog sterkere band met de andere Zuid-Europese landen gaan voelen”.

Dat betekent niet dat ze Europa radicaal afwijzen: 55 procent van de Fransen is nog steeds bijzonder positief over het EU-lidmaatschap, terwijl 57 procent van de Duitsers het als een handicap beschouwt.

Al is de “gevreesde catastrofe voorlopig nog een spookbeeld dat door het huidige discours wordt aangewakkerd, […] ze getuigt wel van een angst die niet louter op een conjunctuurcrisis betrekking heeft. […] De grootste angst van mensen is niet dat zij hun baan verliezen, maar dat ze niet onder waardige omstandigheden oud kunnen worden (47 procent) of niet langer goed voor zichzelf kunnen zorgen (25 procent). “

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp