Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Groener, nauwelijks rechtvaardiger

Gepubliceerd op 27 juni 2013 om 13:15

Cover

“Op naar een iets groenere landbouw”, kopt La Libre Belgique daags na het akkoord dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad op 26 juni in Brussel bereikten over een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het akkoord met een begroting van 53 miljard euro per jaar bepaalt dat 30 procent van de subsidies wordt toegekend aan duurzame landbouwmaatregelen, zoals het diversifiëren van gewassen.

Het Belgische dagblad schrijft echter in zijn hoofdartikel:

Ten aanzien van de vele aarzelingen van zowel Europarlementariërs als lidstaten lijkt het nieuwe GLB eerder op “maatwerk” vanwege de vele bijzondere bepalingen, waarmee elke lidstaat het beleid naar eigen smaak kan aanpassen. Het is niet erg waarschijnlijk dat het beleid hiermee aan coherentie en begrijpelijkheid wint, noch dat de Europese gedachte hierdoor wordt versterkt.

Nieuwsbrief in het Nederlands

In Roemenië schrijft website Hotnews dat de hervorming een einde maakt aan een aantal onrechtvaardige maatregelen “zoals subsidies voor luchthavens en golfclubs die landbouwgronden in eigendom hebben". Naar verwachting worden de subsidies voortaan eerlijker verdeeld (geen enkele lidstaat ontvangt tussen nu en 2019 minder dan 75 procent van het gemiddelde binnen de EU). Bovendien zijn er in het akkoord bepalingen opgenomen ter ondersteuning van jonge boeren in de eerste vijf jaar waarin ze actief zijn, en specifieke regels met betrekking tot concurrentie.

Volgens Público dat blij is met de verhoging van de steun aan Portugese boeren, gaat het om de “grootste hervorming van het GLB van de laatste tien jaar”, ook al wordt met dit nieuwe beleid de oorspronkelijke onevenwichtigheid binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet gecorrigeerd. Maar het Portugese dagblad vraagt zich wel af of de nieuwe maatregelen kunnen zorgen voor een nieuwe balans in het GLB, dat er tot nu toe niet in “is geslaagd om de landbouw van de meest achtergebleven lidstaten, zoals Portugal, dichter in de buurt van de meest geavanceerde lidstaten te brengen”:

In de toekomst zullen de subsidies voor de lidstaten die gewend waren om meer te ontvangen, lager uitvallen. Dit komt ten goede aan de lidstaten die momenteel het minste subsidie krijgen. Het probleem is alleen dat deze stap vooruit bescheiden blijft. In 2019 ontvangt een Portugese boer gemiddeld 610 euro per jaar, terwijl zijn Deense collega recht heeft op 910 euro. Bovendien krijgt Portugal een minder hoge subsidie vergeleken met de laatste cyclus van de vorige begroting. Het valt ook nog te bezien in hoeverre de milieumaatregelen effect hebben op de productiefste en meest concurrerende bedrijven, zoals producenten van tomaten en maïs.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp