Wspólna Polityka Rolna

Szybciej. Ale czy sprawiedliwiej?

Opublikowano w dniu 27 czerwca 2013 o 13:15

Cover

„W kierunku rolnictwa nieco bardziej ekologicznego”, obwieszcza La Libre Belgique nazajutrz po zawarciu – 26 czerwca w Brukseli – porozumienia między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Umowa, opiewająca na sumę 53 miliardów euro rocznie, planuje przeznaczenie 30% środków na działania służące ochronie środowiska, takie jak dywersyfikacja upraw.

W swoim artykule redakcyjnym dziennik zauważa jednak, że :

Wobec niechęci wielu posłów i państw członkowskich, wygląda na to, że nowa WPR będzie „szyta na miarę”, gdyż wprowadza wiele szczegółowych przepisów, które pozwolą każdemu krajowi na ich dostosowanie do własnych potrzeb. „Zdaje się, że nie zyska ona na spójności i czytelności i że nie wzmocni europejskiego ducha”.

Newsletter w języku polskim

Rumuńska strona Hotnews zauważa zaś, że reforma znosi niektóre nieuczciwe zabiegi, „takie jak dotacje dla lotnisk i właścicieli klubów golfowych na gruntach rolnych”, oraz zapewnia bardziej sprawiedliwy sposób przydzielania dotacji (żadne państwo członkowskie nie otrzyma do 2019 r. mniej niż 75% średniej unijnej). Zapewni też wsparcie dla młodych rolników w pięciu pierwszych latach działalności oraz ustanawia specjalne zasady dotyczące konkurencyjności.

Według Público, który to dziennik wyraża zadowolenie ze zwiększenia pomocy dla portugalskich rolników, jest to „w ostatniej dekadzie najbardziej radykalna reforma” Wspólnej Polityki Rolnej, nawet jeśli „nie koryguje pierwotnych [jej] wypaczeń”. Ale Portugalski dziennik zapytuje, czy nowe środki będą w stanie zrównoważyć WPR, która na pewno nie była wzorem godziwej alokacji dotychczasowych środków i nie „pomogła rolnictwu najbardziej zacofanych krajów, takich jak Portugalia, do zbliżenia się do najbardziej zaawansowanych”.

W przyszłości fundusze pomocowe wypłacane przedsiębiorstwom rolnym, które są przyzwyczajone do otrzymywania coraz więcej, obniżone zostaną z korzyścią dla tych, którzy obecnie otrzymują najmniej. Problemem pozostaje fakt, że ten postęp jest niedostateczny. W 2019 r. portugalski rolnik otrzyma przeciętnie 610 euro pomocy rocznie, podczas gdy jego duński odpowiednik będzie miał prawo do 910 euro. Poza tym Portugalia będzie uprawniona do niższych wkładów w porównaniu z ostatnim cyklem planów finansowych. Ponadto dopiero się okaże, na ile wymagania środowiskowe wpłyną na najbardziej produktywne i konkurencyjne firmy, jak na przykład producentów pomidorów lub nawadnianej kukurydzy.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat