Manifest voor een Europese Republiek

Voor het eerst in de Europese geschiedenis zullen burgers uit heel Europa op één moment – 10 november om 16.00 uur om 16.00 uur – bijeenkomen om een breed debat op gang te brengen over de Europese democratie en wat het betekent om Europese burgers te zijn.

Gepubliceerd op 8 november 2018 om 07:00

Op 10 november 2018 om 16.00 uur, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog die de Europese beschaving decennialang heeft verwoest, herdenken we niet alleen de geschiedenis, maar nemen we onze toekomst in eigen hand.

Het is tijd om de belofte van Europa waar te maken en onszelf te herinneren aan de grondgedachte van het project van Europese eenwording.

We verklaren iedereen die zich op dit ogenblik in Europa bevindt tot burger van de Europese Republiek. We erkennen en accepteren onze verantwoordelijkheid voor de universele erfenis van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens en verplichten ons deze eindelijk op dit continent te verwezenlijken.

We zijn ons ervan bewust dat Europa’s rijkdom is gefundeerd op de eeuwenlange uitbuiting van andere continenten en de onderdrukking van andere culturen. Daarom delen we ons grondgebied met diegenen die wij van hun grond verdreven hebben. Iedereen is Europeaan die het wil zijn. De Europese Republiek is de eerste stap op weg naar een wereldwijde democratie.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Het Europa van natiestaten is mislukt.

Het ideaal van de Europese eenwording werd verraden.

De interne markt en de Euro vielen gemakkelijk ten prooi aan een neoliberale agenda, die het tegendeel is van het ideaal van sociale rechtvaardigheid.

De macht in de Europese instituties moet daarom veroverd worden om de gemeenschappelijke markt en de gemeenschappelijke munt vorm te geven in een gemeenschappelijke Europese democratie.

Want Europa betekent: mensen verenigen, niet staten integreren.

De soevereiniteit van de staten is hierbij vervangen door de soevereiniteit van de burgers. Wij baseren de Europese Republiek op het principe van algemene politieke gelijkheid ongeacht nationaliteit en afkomst. De constituerende pijlers van de Republiek Europa zijn de steden en regio’s. Het moment is aangebroken waarop de culturele verscheidenheid van Europa eindelijk tot uitdrukking komt in een wettelijk kader van politieke eenheid.

De Europese Raad is hierbij afgezet.
Het Europese parlement heeft wetgevende macht.
Het kiest een Europese regering die zich verplicht het welzijn van alle Europese burgers in gelijke mate te dienen.

Leve de Europese Republiek!

Vanuit theaters, balkons en openbare ruimten in heel Europa zullen kunstenaars en burgers een Europese Republiek afkondigen, discussiëren en de weg vrijmaken voor de emancipatoire claim van de gelijkheid van burgers buiten de natiestaat. The European Balcony Project werd geïnitieerd door het European Democracy Lab en gerealiseerd met de steun van talrijke burgers in heel Europa.

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp