Nieuwe start na machtsbotsing?

Gepubliceerd op 20 juni 2012 om 14:32

De G20-toppen worden over het algemeen gekenmerkt door een schijnbaar vriendschappelijke sfeer. (…) Dat was niet het geval bij de top in Los Cabos: confrontaties, polemieken en zelfs ongegronde hatelijkheden zijn ons niet bespaard gebleven”, schrijft La Stampa daags na de bijeenkomst. Tijdens deze in Mexico gehouden top werden de Europese leiders door hun partners gesommeerd om snel actie te ondernemen, teneinde de crisis in de eurozone te bezweren en de economie weer op gang te brengen. De ‘nerveuze’ atmosfeer waarin de top plaatsvond, "maskeert in feite een kolossale machtsbotsing, die Europa verloren heeft”, aldus de Italiaanse krant.

De Europeanen als geheel zijn zonder al te veel egards opzijgezet en naar de tweede rang verwezen door de gecoördineerde actie van de BRICS, de meest dynamische opkomende landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), die zich definitief hebben ontpopt van een statistische entiteit tot een politieke entiteit. (…) Door aan te kondigen dat zij een substantiële bijdrage zullen leveren aan de verhoging van de financiële middelen van het International Monetair Fonds - noodzakelijk om de verzwakking van de euro te keren - zullen de BRICS vrijwel zeker meer stemrecht krijgen binnen het IMF. Dit ten koste van Europa. De zwakte van Europa wordt niet zozeer veroorzaakt door externe factoren, als wel door interne conflicten. De Europeanen zijn zwaar verdeeld over de vraag hoe het economische Europa van de nabije toekomst eruit moet zijn en hebben zich op de top in Los Cabos in feite ernstig de les laten lezen omdat zij er niet in geslaagd zijn hun diepgaande meningsverschillen te overbruggen. (…) Na afloop van de G20-top rest Europa geen excuus: zijn probleem is niet de euro, die rust op een solide fundering in termen van algehele schuld en begrotingstekort, maar het politieke pact dat de Europeanen bijeenhoudt. Willen ze nog wel broeders worden of vinden ze het uiteindelijk wel prima om verre neven te blijven die oppervlakkig verbonden zijn door een douane-unie? (…) Het is de Italiaanse premier die belast is met de taak om een uitweg uit deze vreselijke patstelling te vinden. Mario Monti heeft gesproken over de keuzes die de komende tien dagen moeten worden gemaakt, om te beginnen tijdens de top van 22 juni tussen de leiders van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

La Vanguardia beschouwt de bijeenkomst van de G20 echter als "een goede start voor de EU".

Er is een officiële verklaring uitgegaan over het expliciete compromis om de monetaire unie te beschermen; juist het ontbreken van zo'n compromis zorgde er de laatste tijd voor dat er steeds meer werd gespeculeerd tegen het voortbestaan van de muntunie. Dit heeft de staatsschulden van de probleemlanden verder verzwaard, omdat zij niet meer kunnen profiteren van de stabiliteit die een solide munt met zich meebrengt.

Nieuwsbrief in het Nederlands

"Europa komt in beweging", aldus de krant uit Barcelona, die meldt dat er mogelijk opnieuw wordt onderhandeld over de voorwaarden van het Griekse memorandum, waardoor dit gemakkelijker kan worden uitgevoerd, en dat er mogelijk een akkoord over de Europese bankenunie komt in de tweede helft van het jaar.

Deze weken vol ontmoetingen moeten absoluut hun vruchten afwerpen. De G20-top is daarvoor een goede start geweest. In tijden van problemen, waarbij er duidelijk sprake is van een institutioneel tekort, toont de EU haar wil om meer cohesie tot stand te brengen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp