Richting een “financiële genocide”

Hoezo zijn Grieken niet bereid te bezuinigen, zoals sommigen beweren? Een Weense advocaat die in Athene woont heeft hun dagelijkse leven van dichtbij bekeken en concludeert: ze bezuinigen zich kapot.

Gepubliceerd op 22 september 2011 om 15:08
Thessaloniki, 16 september 2011. Een man probeert zichzelf in brand te steken uit protest tegen de regering, de banken en de politieke partijen in Griekenland.

De verschillende uitlatingen over "luie" Grieken die "niet bereid zouden zijn te bezuinigen", die soms qua onnozelheid hun weerga niet kennen en zelfs te horen zijn in de hoogste politieke kringen in heel Europa, verdienen het te worden weerlegd.

Sinds 16 maanden heb ik een tweede huis in Athene en maak ter plekke mee hoe dramatisch de situatie is. Eén van de klachten luidt dat bezuinigingsplannen geen effect sorteren omdat de belastinginkomsten dalen. Dus wordt de bereidheid van de Grieken om te bezuinigen in twijfel getrokken. Wat een verrassing! Laat ik een paar feiten noemen:

- Kortingen op lonen en pensioenen van soms wel 30 procent.

- Daling van het minimumloon tot 600 euro.

Nieuwsbrief in het Nederlands

- Drastische prijsstijgingen (stookolie +100%, benzine +100%, elektriciteit, verwarming, gas, openbaar vervoer + 50%) in de afgelopen 15 maanden.

Hulpgeld aan Griekenland vloeit voor 97% terug naar de EU

- Een derde van de 165 duizend handelsondernemingen heeft zijn deuren gesloten, een derde kan de lonen niet langer betalen. In Athene zijn vele duizenden gele borden met het rode opschrift “Enoikiazetai” (“Te huur”) te vinden.

- In deze ellende stort de consumptie in (de Griekse economie was vanoudsher sterk consumptiegericht). Tweeverdieners (vroeger met een gezinsinkomen van 4.000 euro) hebben plotseling niet meer dan twee maal 400 euro werkeloosheidsuitkering, die pas met een aantal maanden vertraging wordt uitbetaald.

- Ambtenaren of werknemers van semioverheidsbedrijven als Olympic Airlines of ziekenhuizen krijgen al maanden geen salaris meer en worden zoet gehouden met “oktober” of “volgend jaar”. Het record staat op naam van het ministerie van cultuur, dat talloze medewerkers die op de Acropolis hebben gewerkt, 22 maanden lang geen salaris heeft betaald. Toen zij een (vredige!) demonstratie hielden en de Acropolis bezetten, werden ze prompt op hun wenken bediend, met traangas wel te verstaan.

- De miljardenbedragen van de EU vloeien naar verluidt voor 97 procent direct weer terug naar de EU, aan de banken voor de aflossing van schulden en nieuwe rente. Zo wordt het probleem sluipenderwijs afgewenteld op de Europese belastingbetaler. Tot de crash incasseren de banken nog een flinke rente en vervolgens schrijven ze de vorderingen ten laste van de belastingbetaler af. Geld voor structurele hervormingen is er daarom (nog?) niet.

- Vele duizenden zelfstandige vrachtwagen- en taxiondernemers hebben voor hun vergunningen duizenden euro’s moeten dokken, waar ze vaak leningen voor moesten afsluiten. Nu worden ze geconfronteerd met een liberalisering, waarbij nieuwe ondernemers nauwelijks iets hoeven te betalen voor een vergunning, terwijl de oudere ondernemers met forse leningen blijven zitten die ze nog moeten afbetalen.

- Er worden ook nieuwe tarieven verzonnen. Voor een aangifte bij de politie moet direct 150 euro worden betaald, anders wordt de aangifte simpelweg niet genoteerd. Anderzijds zamelen politieagenten geld in uit hun eigen zak om de benzine voor de politiewagens te kunnen betalen.

- Er wordt een nieuwe vastgoedbelasting voor woningen ingevoerd, die tegelijkertijd wordt geïncasseerd met de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt, krijgt dus ook geen stroom meer.

- In het openbaar onderwijs worden al maanden geen schoolboeken meer verstrekt, omdat de staat enorme bedragen open heeft staan bij uitgeverijen, die dus niet meer leveren. Nu krijgen scholieren cd’s, ouders moeten maar laptops kopen om onderwijs überhaupt mogelijk te maken. Het is volstrekt onduidelijk hoe de stookkosten voor de scholen, met name in Noord-Griekenland, moeten worden opgehoest.

Waar is het geleende geld van de afgelopen decennia gebleven?

- De activiteiten op universiteiten zijn tot het eind van het jaar praktisch overal stil komen te liggen. Veel studenten kunnen hun afstudeerscripties niet inleveren noch tentamens afleggen.

- Er staat ons een massale emigratie in ongekende omvang te wachten. Er worden al adviesbureaus voor emigratie opgericht. De jeugd ziet geen toekomst meer in Griekenland. Van de jonge academici zit wel 40 procent zonder werk, net als zo’n 30 procent van de jongeren. De mensen die nog wel werk hebben, doen dat voor een deel alleen nog maar zwart, zonder sociale verzekeringen, en tegen hongerlonen: 35 euro in de horeca voor een werkdag van tien uur; overuren worden weliswaar regelmatig geëist, maar niet betaald. Het gevolg: De investering in de toekomst van het onderwijs gaat verloren en deze mensen zullen geen euro belastinggeld naar Griekenland terugsturen.

- Het massale schrappen van banen voor ambtenaren wordt bewust op asociale wijze uitgevoerd. Er worden vooral mensen naar huis gestuurd die nog maar een paar maanden of jaren hoeven te werken voor hun reguliere pensioen en die nu met 60 procent van hun reguliere pensioen als vervroegde uittreders worden afgeserveerd.

De brandende vraag is: waar is het geleende geld van de afgelopen decennia gebleven? In elk geval niet bij bredere lagen van de bevolking. Het Griekse volk is best bereid te bezuinigen, maar is daar domweg niet meer toe in staat. Alle verworvenheden van de laatste decennia met betrekking tot bescherming van de werknemer zijn verpulverd. Daarmee staat de deur wijd open voor uitbuiting, iets wat voor kleine bedrijven vaak al een noodzaak is om te kunnen overleven. Als dan het bericht doorsijpelt dat de EU-trojka met Griekse politici diners nuttigt van 300 euro per persoon, kunnen we ons alleen nog maar afvragen wanneer deze onbeheerste snelkookpan explodeert.

Wat er in en met Griekenland gebeurt, zou voor iedereen in Europa een bloedserieuze waarschuwing moeten zijn. Er zou nooit zijn gestemd voor een partij die verstandig bezuinigen tot verkiezingsprogramma zou hebben gemaakt. Het wordt dan ook hoog tijd om de terugdringing van de schulden aan te pakken zolang die nog enigszins draaglijk zijn en niet verbonden met financiële volkerenmoord.

Vanuit Athene bezien

Grieken opgeofferd aan het "trojka-altaar"

Volgens de Griekse krant Ta Nea zijn het “zoals gewoonlijk weer dezelfde mensen die de dupe zijn” van het regeringsbeleid. Zo ook met de “nieuwe opofferingen” die de regering van hen vraagt om de staatsschuld te verlagen en een bankroet te vermijden. Volgens de krant worden de Grieken “opgeofferd aan het altaar van de trojka” (Europese Commissie, ECB en het IMF). De nieuwe bezuinigingsmaatregelen die op 21 september zijn aangenomen om de zesde tranche hulpgeld te deblokkeren, raken “de pensioenen, de salarissen en 30.000 ambtenaren” die voor het eind van het jaar uit hun functie zullen worden gezet. Bovendien is de belastingdrempel verlaagd, zo valt te lezen in de krant.

Het nieuwe bezuinigingspakket heeft de wrevel gewekt van de Grieken. De vakbonden van het openbaar vervoer en de taxicentrales hebben op 22 september gestaakt, evenals de lerarenvakbonden, de gemeenteambtenaren en de luchtverkeersleiders. De publieke sector zal bovendien op 5 oktober het werk neerleggen en op 19 staat een algemene staking gepland.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp