Voorpagina's

Gepubliceerd op 16 februari 2012 om 12:05

Italië, Nederland, België, Griekenland en Portugal hadden eind 2011 twee opeenvolgende trimesters negatieve groei.

Cover

Economie euro-zone begint te krimpen met vijf landen in recessie – El País

“Voor de eerste keer zou een fascistische partij zitting kunnen nemen in het Griekse parlement", schrijft de krant. De partij Chryssi Avyi zou wel eens garen kunnen spinnen bij het gevoel van vernedering van de Grieken door de eisen van de trojka en de privé-crediteuren.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Cover

Europa duwt Griekenland naar rechts – Politiken

De regering van Mario Monti heeft een voorstel ingediend voor een heffing op grond die in het bezit is en wordt uitgebaat door de kerk. Tot nu toe wordt dit grondbezit niet belast, terwijl de inkomsten ervan worden geschat op 500 à 700 miljoen euro.

Cover

Grondbelasting, een keerpunt voor kerkeigendom – La Stampa

De president heeft zijn kandidaatstelling voor een tweede ambtstermijn openbaar gemaakt; de verkiezingen zullen plaatsvinden op 22 en 6 mei.

Cover

Sarkozy : hervormingen voor "een sterk Frankrijk" – Le Figaro

De schepen van de Iraanse nationale maatschappij IRISL, die onder de VN-sancties tegen Teheran vallen, kunnen via Malta toch de EU binnenkomen wegens een vrijstelling voor contracten tussen Malta en IRISL, die tot december 2013 van kracht blijven.

Cover

Tweederde van Iraanse boten in EU-havens die onder sancties vallen, komen via Malta – The Malta Independent

1,1 miljoen vrouwen is werkloos op een totaal van 2,67 miljoen werklozen. Het is het hoogste werkloosheidscijfer in 23 jaar.

Cover

Werkloosheid onder vrouwen schiet omhoog – The Independent

Het Swiss Space Center van L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) heeft woensdag aangekondigd dat het een begin zal maken met het opschonen van de ruimte. Het zal een soort "vuilnis-ruimteschip" ontwikkelen (Clean Space One) waarmee ruimteafval kan worden opgepikt dat mogelijk schade zou kunnen toebrengen aan satellieten.

Cover

Zwitserland start wedloop ruimte-schoonmaak – Le Temps

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!