“We wensen van de Unie een politieke, economische en culturele macht te maken”

Een groep van vooraanstaande Europese intellectuelen en politici roept in deze ingezonden brief, die in meerdere media is verschenen, de Europese Unie op tot hernieuwde inspanningen. Ook sporen zij de Europeanen aan op 25 maart een grote burgermars in Rome bij te wonen om de 60e verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome te vieren.

Gepubliceerd op 20 maart 2017 om 08:03

Op 25 maart a.s. komen de staatshoofden en regeringsleiders in Rome samen om de 60e verjaardag van de EU te vieren.
Van deze bijzondere dag moeten we gebruik maken om in de geschiedenis van ons continent een nieuw hoofdstuk te schrijven. Dat is het verzoek dat Voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Juncker tot ons richt bij de aankondiging van een groot debat over de toekomst van Europa. Een debat waar lidstaten, parlementen, en burgers bij betrokken worden.
Onze Unie staat vandaag op een tweesprong. De status quo is niet langer mogelijk. Ze kan uiteenvallen door de turbulenties van de crisis in de eurozone en van de Brexit. Of ze verandert fundamenteel om de uitdagingen van onze tijd aan te kunnen.
Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Wat nieuw is, is het grensoverschrijdende karakter en de intensiteit ervan. De urgentie om erop te reageren wordt schrijnend als we niet machteloos willen toekijken op het verval van het sociale weefsel, de opflakkering van vooroordelen en populisme, het egoïsme en het einde van de open samenleving. Kortom, het aftakelen van een model dat gebaseerd is op coöperatie en multilateralisme, een model dat de veralgemening van democratische samenlevingen heeft mogelijk gemaakt.
De digitale wereld, de terroristische dreiging, de cyberoorlogen, de klimaatopwarming, de georganiseerde globale desinformatie, de massamigraties, de huidige wetenschappelijke en industriële revolutie … kennen geen grenzen. De wereld kent voortaan meerdere zwaartepunten en ons relatief gewicht gaat snel achteruit, zowel demografisch als op economisch, politiek of cultureel vlak. De globalisering die bijgedragen heeft aan de vermindering van de armoede gaat gepaard met een snelle herverdeling van de rijkdom in het voordeel van de opkomende machten en met een verzwakking van de volks-en middenklassen van de ontwikkelde landen. Deze ingrijpende veranderingen hebben de referenties van onze medeburgers ontwricht en zo de weg gebaand voor allerlei autoritaire, nationalistische oprispingen en afsluitingsneigingen.
De Europeanen hebben nog vele troeven en ons continent blijft een van de gebieden in de wereld waar de grootste rijkdommen, de minste ongelijkheden en de meest gevorderde en best gerespecteerde politieke, sociale en fundamentele rechten voorkomen. Daartoe heeft de Europese constructie bijgedragen zowel op economisch en monetair vlak, op het vlak van basisrechten met het handvest van de grondrechten, maar ook binnen het wetenschappelijke gebied met het Europees centrum voor kernonderzoek en de Europese expertiseprogramma’s.
Deze dynamiek is aan het verzwakken en er moet meer geluisterd worden naar de vragen van onze Europese burgers. We moeten Europa sterker op de kaart zetten en ervoor zorgen dat de Unie en haar Staten elkaar versterken. Op korte termijn moeten we het potentieel van de Europese verdragen gebruiken om onze middelen beter aan te wenden en de opbrengst ervan beter te besteden ten voordele van onze medeburgers. Wat we in het bijzonder willen is een Europa dat onze burgers en onze waarden beschermt en onze belangen verdedigt.
Maar dit veronderstelt een gemeenschappelijke ambitie en bereidwilligheid. Onze politieke bestuurders moeten een gezamenlijke visie hebben en de moed opbrengen om zich kordaat in te zetten voor het Europese project, het enige project dat ons in de 21e eeuw kan verenigen. De verdragen geven aan wie samen wil vooruit gaan de mogelijkheid om dat te doen et dat beter te doen. Het is tijd om de bepalingen van deze verdragen toe te passen. Dit is bijzonder dringend voor de eurozone en voor het ontstaan van een Europese defensie om de Amerikaanse onzekerheden te compenseren.
We wensen van de Unie een politieke, economische, democratische, sociale en culturele macht te maken, een globale speler waar in de globalisering rekening mee moet worden gehouden en die werkt aan een op vrede, solidariteit en coöperatie gebaseerd evenwicht, een evenwicht dat onontbeerlijk is om de transnationale uitdagingen aan te pakken. Daarom nodigen we iedereen die in dit continent het Europese project een nieuwe impuls wil geven uit om mee te stappen in een grote burgermars op 25 maart a.s. in Rome.
We willen met deze mars het startsein geven voor een nieuwe democratische en burgerlijke dynamiek waarin de burgers volkomen betrokken worden bij het bepalen van de prioriteiten en uitdagingen die de Unie moet aanpakken. Daarom is het ook tijd dat nagedacht wordt over wat ons verbindt, over onze gemeenschappelijke waarden, over het gemene goed, maar ook over de belangen die we samen moeten verdedigen. We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij ons initiatief om een reële Europese burgerkracht te doen ontstaan. We hebben gezamenlijke waarden en belangen en zijn ontstaan uit een gemeenschappelijke beschaving. Nu hebben we een gemeenschappelijk Europees bewustzijn nodig.

Guillaume Klossa (FR), auteur, initiatiefnemer van de 9 mei beweging, oprichter van EuropaNova, gewezen sherpa van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (Europese Raad) ; Alberto Alemanno (IT), hoogleraar rechten, oprichter van de Good Lobby ; László Andor (HU), economist, oud Eurocommissaris ; Lionel Baier (CH), regisseur ; Mars di Bartolomeo (LU), voorzitter van het Parlement van Luxemburg ; Mercedes Bresso (IT), Europees parlementslid, gewezen voorzitster van het Comité van de Régio’s ; Elmar Brok (DE), Europees parlementslid, Europese Volkspartij, Voorzitter van de Unie van de Europese Federalisten (UEF) ; Philippe de Buck (BE), oud-directeur-generaal van BusinessEurope, lid van het Europees economisch en sociaal comité ; Daniel Cohn-Bendit (FR-DE), oud-voorzitter van de fractie « De Groenen », Europees parlement ; Georgios Dassis (GR), syndicalist, voorzitter van het Europees economisch en sociaal comité ; Paul Dujardin (BE), Directeur-generaal, Bozar ; Cynthia Fleury (FR), filosofe en psychanalyste; Markus Gabriel (DE), filosoof; Felipe Gonzalez (ES), gewezen Eerste minister, gewezen voorzitter van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (Europese Raad) ; Sandro Gozi (IT), minister van Europese zaken; Danuta Huebner (PL), gewezen Eurocommissaris , voorzitster van de commissie institutionele zaken, Europese Volkspartij, Europees parlement ; Alain Juppé (FR), gewezen eerste minister, burgemeester van Bordeaux ; Alain Lamassoure (FR), oud-minister, Europees parlementslid ; Christophe Leclercq (FR), media-ondernemer en oprichter van EurActiv ; Jo Leinen (DE), Europees parlementslid, voorzitter van de Europese beweging Internationaal; Cristiano Leone (IT), Verantwoordelijke voor de communicatie en de coördinatie van de residenties en culturele evenementen bij de Académie de France - Villa Médicis ; René van der Linden (NL), oud-voorzitter van de Assemblee van de Raad van Europa, oud-voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer; Robert Menasse (AT), auteur ; Ferdinando Nelli Feroci (IT), ambassadeur, gewezen Eurocommissaris ; Johanna Nyman, voorzitster van het European Youth Forum; Sofi Oksanen (FIN), schrijfster ; Sneska Quaedvlieg-Mihailovic (NL/SERBIA), secretaris-generaal van Europa Nostra voor de bescherming van het Europese erfgoed; Maria João Rodrigues (PT), oud-minister, vicevoorzitster van de fractie « Socialisten en democraten », Europees parlement ; Robin Rivaton (FR), auteur ; Petre Roman (RO), gewezen eerste minister ; Jochen Sandig, directeur van het balletgezelschap Sasha Waltz and Guests ; Roberto Saviano (IT), auteur ; Nicolas Schmit (LU), minister van werk, werkgelenheid en immigratie ; Gesine Schwan (DE), voorzitster van de bestuursplatform Humboldt- Viadrina ; Denis Simonneau (FR), voorzitter van EuropaNova ; Guy Verhofstadt (BE), gewezen eerste minister, voorzitter van de fractie “Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, Europees parlement ; Vaira Vike Freiberga (LAT), gewezen presidente van de Republiek Letland ; Cédric Villani (FR), wiskundige, Fieldsmedaille ; Luca Visentini (IT), secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen ; Sasha Waltz (DE), choreografe en danseres ; Wim Wenders (DE), filmmaker.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp