Ideeën 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome

Wij knoeien niet met de Europese Unie

Gepubliceerd op 3 maart 2017 om 07:44

Nee tegen de EU. En wat dan? Nationalisme? Uitsluiting en isolationisme? Haat zaaien en grenzen sluiten?

Anti-Europese bewegingen hebben de wind in de rug, niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook hier bij ons. Hieruit blijkt dat het euroscepticisme een echte bedreiging vormt voor de basiswaarden van de Europese samenleving. Maar waarom staan zoveel Europeanen, 60 jaar na de oprichting van de Europese Unie (EU), zo kritisch tegenover een van de grootste verwezenlijkingen van deze tijd?

Dat sommige van de 510 miljoen EU-burgers de EU ter discussie stellen, is begrijpelijk. Er bestaat ook geen twijfel over dat onze EU, zoals zij nu is, onvolmaakt en complex is. Zij versterkt de invloed van de lobbyisten en laat daarbij de gewone burger in de steek. De EU beschouwt zich als eenheid, maar is niet in staat met een stem te spreken. Het ontbreken van een dergelijk gemeenschappelijk beleid maakt het onmogelijk, de toenemende economische en sociale ongelijkheid tussen de inwoners van de verschillende landen te bestrijden.
Waar onderlinge vijandigheid en verdeeldheid in Europa toe kunnen leiden, is genoegzaam bekend. We hoeven alleen maar terug te denken aan de eerste helft van de vorige eeuw.

De Europese Economische Gemeenschap werd 60 jaar geleden opgericht met het idee om de vrede te waarborgen. Juist in deze tijd, in een onzekere wereld, waar honderdduizenden op de vlucht zijn voor oorlog en terreur, zouden wij zo’n waardevol cadeau naar waarde moeten schatten. Het zou lichtzinnig zijn zo veel op het spel te zetten.
Voorts beschermt EU de democratie. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn maar een deel van de onaantastbare rechten die de Europeanen genieten.
Is het niet een groot geluk in een land te leven waar de beginselen van vrijheid en zelfbeschikking in de grondwet zijn verankerd?
Alle lidstaten van de EU moeten de democratische beginselen in acht nemen, en staten die tot de EU willen toetreden, moeten de nodige hervormingen doorvoeren. Zo wordt bijgedragen tot het verspreiden van democratische waarden.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Twee van de belangrijkste aspecten zijn het vrije verkeer van personen en de gemeenschappelijke munt. Natuurlijk is niet alles perfect; er is vooral veel kritiek op de euro. Maar in de eurozone hoef je geen geld meer te wisselen en bespaar je dus de daarmee verbonden kosten. Je kunt zonder pascontrole of visumplicht naar elk land reizen. Het Akkoord van Schengen, waarin het vrije verkeer van personen is vastgelegd, draagt dus niet alleen een bij tot de economische dynamiek, maar ook tot de culturele uitwisseling en tot vrede en begrip tussen de verschillende culturen.
Als je hoort dat andere landen muren willen bouwen, kan je daar alleen maar hoofdschuddend kennis van nemen. Wij in Europa weten daar alles van. We mogen het nooit zo ver meer laten komen.
Als het vrije verkeer van personen op welke manier dan ook ter discussie wordt gesteld, is dat een terugslag voor de zo vrije en veelzijdige EU.

De EU is niet perfect. Maar zij zorgt voor vrede en veiligheid in Europa. Het is legitiem om kritiek op haar te hebben, maar niet om haar kapot te maken.
Je kunt niet ontkennen dat de EU met het oog op de toekomst moet worden hervormd en vernieuwd. Dergelijke hervormingen kunnen echter alleen worden doorgevoerd als wij eensgezind optreden en ons niet laten leiden door afkeer en verdeeldheid.

Meer dan ooit is een versterking van de EU nodig.
Is het geen voorrecht, je buren als vrienden te beschouwen? Vrij te kunnen reizen zonder pascontrole? Nooit geld te hoeven wisselen? En vooral in vrede te leven?
Voor ons Europeanen zijn deze voordelen, zoals zoveel dingen in de EU, vanzelfsprekend geworden. En toch zijn er steeds meer mensen die al deze dingen ter discussie stellen.

Beste Europese medemensen,
Wij zijn voor Europa en laten dit duidelijk blijken.
Wij zijn er trots op deel uit te maken van een unie met 510 miljoen inwoners van verschillende culturen.
Wij willen bruggen bouwen en geen muren. Onze Europese Unie moet synoniem zijn voor vrijheid, vrede en veiligheid.
Wij willen een democratische, transparante en sociaal rechtvaardige EU.
Wij hebben projecten nodig die ons verenigen.

De leerlingenraad van het Duits-Frans Gymnasium in Freiburg im Breisgau in Duitsland, gesteund door de ouderraad, de leraren en de directie.

Tekening van Claudio Cadei/Cartoon Movement

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp