Europa Środkowa

Austriacy uczą się lubić swoich sąsiadów

Opublikowano w dniu 20 lutego 2012 o 14:35

„Dzień dobry, sąsiedzie! Spóźnione pojednanie”, w ten sposób Die Presse daje wyraz swojemu zadowoleniu z wyników sondażu na temat „Wspólnego transgranicznego życia” przeprowadzonego przez Austriackie Towarzystwo Polityki Europejskiej. Te właśnie wyniki sugerują, że podczas minionej dekady opinia Austriaków na temat ich wschodnich sąsiadów (Węgrów, Czechów i Słowaków) wyraźnie się poprawiła.

Badanie przeprowadzone z udziałem pięciuset osób w trzech krajach związkowych – w Górnej Austrii, Dolnej Austrii i Burgenlandzie – pozwala sądzić, że otwarcie granic przed dwudziestu laty nie jest już postrzegane jako zagrożenie dla stabilności społecznej w kraju, stwierdza dziennik. Turystyka i handel przyczyniły się do poprawy wzajemnych relacji między żyjącymi po dwu stronach granicy.

Mieszkańcy rejonów przygranicznych w Czechach, na Słowacji i Węgrzech przyjeżdżają głównie na zakupy. To sprowadza nową siłę nabywczą na te słabsze ekonomicznie obszary we wschodniej Austrii. Nic zatem dziwnego, że miejscowa ludność kreśli pozytywny bilans, jeśli chodzi o rynek pracy. 48 proc. ankietowanych w Górnej Austrii, 40 proc. w Burgenlandzie, 36 proc. w Dolnej Austrii w pobliżu granicy ze Słowacją i 34 proc. w rejonie leżącym przy granicy Czechami mówi o „pozytywnej ewolucji” na rynku pracy.

Jedyny szkopuł, gdy mowa o tej nowej sympatii, to poczucie żywione przez Austriaków, że ze wschodu przychodzi i nasilająca się przestępczość. To przekonanie nie znajduje jednak potwierdzenia w statystykach, stwierdza Die Presse.

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat