WYDAWCA I WŁAŚCICIEL:

Voxeurop Société Coopérative Européenne à responsabilité limitée à capital variable (Voxeurop SCE). Entreprise solidaire de presse-information.

Adres prawny:  35, rue Nationale  75013 Paris, France

Email: contact@voxeurop.eu     

832 198 048 R.C.S. Paris – TVA FR 08 832198048

n° CPPAP 0317 Y 92639

Wydawca: Paul Salvanès


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Strona www.voxeurop.eu jest chroniona przez obowiązujące prawodawstwo w zakresie praw własności intelektualnej oraz obowiązujące konwencje międzynarodowe. Każda niedozwolona reprodukcja podlega ściganiu za fałszerstwo. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treści napisane przez redakcję są dostępne na zasadach Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). Oznacza to, że mogą być one reprodukowane pod warunkiem, że cytują Voxeurop, nie są wykorzystywane w celach komercyjnych i są udostępniane na tej samej licencji. Ze względu na prawa autorskie, nie możemy stosować tej licencji do treści innych mediów, które reprodukujemy.

Niezależnie od praw do powielania, określonych powyżej, oraz za wyjątkiem uprzedniej i wyraźnej zgody Voxeurop SCE, użytkownik nie może powielać i/lub wykorzystywać znaków towarowych i logo umieszczonych na stronie internetowej www.voxeurop.eu, jak również modyfikować, kopiować, tłumaczyć, reprodukować, sprzedawać, publikować, wykorzystywać i rozpowszechniać w formacie cyfrowym lub innym, całości lub części informacji, tekstów, zdjęć, obrazów, filmów wideo i danych zawartych na tej stronie. Naruszenie tych bezwzględnie obowiązujących przepisów naraża sprawcę i wszystkie osoby odpowiedzialne na przewidziane prawem sankcje karne i cywilne.


HOST

OVH

Adres prawny: 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix, France


COOKIES I PRYWATNOŚĆ

Odwiedzając stronę www.voxeurop.eu i korzystając z naszych usług, rozumieją Państwo i wyrażają zgodę na sposób, w jaki traktujemy dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności. Szanujemy Twoją prywatność i prawo do kontroli Twoich danych osobowych.

Nasze zasady przewodnie są proste. Będziemy otwarci na informacje o tym, jakie dane zbieramy i dlaczego. Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi. To jest ważne!

Cookies to niewielka ilość informacji przechowywana w plikach w przeglądarce Państwa komputera. Pliki cookie są otwierane i zapisywane przez odwiedzane przez Państwa strony internetowe oraz przez firmy, które wyświetlają reklamy na stronach internetowych, dzięki czemu mogą one rozpoznać przeglądarkę. Strony internetowe mogą uzyskać dostęp tylko do tych plików cookie, które zostały zapisane na Państwa komputerze.

Korzystając z witryny www.voxeurop.eu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie zapisanych przez naszą witrynę. Witryna wykorzystuje pliki cookie do następujących celów:

  • Korzystanie ze strony: aby pomóc nam rozpoznać przeglądarkę jako poprzedniego użytkownika i zapisać preferencje, które ustawiłeś podczas poprzedniej wizyty na stronie. Na przykład, możemy zapisać Państwa dane do logowania, aby nie musieli się Państwo logować za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę www.voxeurop.eu;
  • Sieci społecznościowe: aby sprawdzić, czy jesteś podłączony do usług innych firm (Facebook, Twitter, Google+…);
  • Targetowanie: aby umożliwić nam ukierunkowanie (e-mailing, podstawowe wzbogacenie) a posteriori lub w czasie rzeczywistym użytkownika Internetu, który przegląda www.voxeurop.eu;
  • Pomiar oglądalności: śledzenie statystyk ruchu na stronie www.voxeurop.eu (tj. korzystanie z niej przez użytkowników oraz ulepszanie usług www.voxeurop.eu) oraz pomoc w pomiarze i badaniu skuteczności naszych interaktywnych treści, funkcji, reklam i innych środków komunikacji online.
Twoje wybory dotyczące plików cookie i sygnalizatorów internetowych

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie, powiadamiała o wydaniu pliku cookie, czasie jego trwania i zawartości oraz pozwalała na odrzucenie jego rejestracji w terminalu i okresowe usuwanie plików cookie.
Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby wyłączała pliki cookie. Pamiętaj jednak, że jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, Twoja nazwa użytkownika i hasło nie będą już zapisywane na żadnej stronie internetowej. Więcej informacji na temat metod usuwania i kontroli plików cookie zapisanych na Twoim komputerze znajdziesz na stronie: www.allaboutcookies.org.