Bułgaria odkłada na półkę plany przystąpienia do strefy euro

Opublikowano w dniu 4 września 2012 o 13:38

Wall Street Journal donosi, że „w efekcie pogorszenia sytuacji gospodarczej i wzrostu niepewności co do perspektyw” strefy euro, Bułgaria „bezterminowo zamroziła od dawna planowane przyjęcie wspólnej waluty”. W wywiadzie dla WSJ premier Bojko Borysow i minister finansów Simeon Djankov powiedzieli, że zagrożenia mogące wyniknąć z wejścia do obszaru euro są zbyt duże dla ich kraju, który wkracza w trzeci rok programu oszczędnościowego.

Nasze stanowisko, jak i opinia społeczeństwa się zmieniły. Obecnie nie widzę żadnych korzyści z wejścia do strefy euro, a tylko koszty”, stwierdził Djankov, który dodał, że „nie jest też pewne, jakie tu obowiązują zasady i jakie one będą za rok czy dwa”. Różnice zdań co do koniecznego zakresu oszczędności będą nadal problemem dla wspólnej waluty, argumentuje premier Borysow i przewiduje, że „na pewno zobaczymy teraz pogłębienie podziałów w Europie, ponieważ wiele rządów nie jest gotowych do przełknięcia trudnych decyzji, które muszą podjąć. Zachowują się jak rozkapryszone dziecko, które nie chce iść do dentysty, aby usunąć próchniejący ząb, choć interwencja jest konieczna".

Jak zwraca uwagę EUobserver „Bułgaria już spełnia kryteria gospodarcze wymagane przed przystąpieniem do strefy euro – w 2011 r. zmniejszyła swój deficyt budżetowy do 2,1 procent, zdecydowanie poniżej pułapu 3 procent określonego w pakcie stabilności i wzrostu”. Anglojęzyczny portal odnotowuje również, że ta zmiana podejścia bułgarskiego rządu jest niezgodna z obowiązującymi umowami, według których „wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Danii, są zobowiązane do przyjęcia wspólnej waluty”.

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat