Polityka sąsiedztwa – oto zrozumiałe, niemal niewinne określenie. Taką właśnie nazwę nadaje się w Brukseli układzikom zawieranym z trudnymi sąsiadami, czyli krajami tworzącymi, jak zwykło się to pospolicie określać, „zaplecze” Europy, a które dziś są nam potrzebne jako partnerzy.

[...] **Treść tego artykułu została usunięta na prośbę właściciela praw autorskich.**