Isabelle Rey-Lefèbvre

Isabelle Rey-Lefebvre jest francuską dziennikarką. Pracuje w dodatku Entreprise (Firma) do dziennika Le Monde.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017