Niemcy: Wraca kij

Wraca kij – Rainer Hachfeld
Neues Deutschland (Berlin)

„Co należy powiedzieć”

Laureat literackiej Nagrody Nobla Günter Grass znalazł się w centrum polemik, które rozgorzały po opublikowaniu jego wiersza „To, co należy powiedzieć”, w którym daje do zrozumienia, że Izrael stanowi większe zagrożenie dla światowego pokoju niż Iran. Człowiek, który przez długi czas uważany był za głos sumienia powojennych Niemiec, oskarżany jest o antysemityzm.