Cover

Integracja z Unią Europejską pozostanie priorytetem ukraińskiej polityki zagranicznej, zapowiedział w Brukseli podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Zdaniem ekspertów, na których powołuje się Dziennik Gazeta Prawna, nie ma on innego wyjścia, jak trzymać z Unią, która jest najważniejszym partnerem handlowym jego kraju (bezpośrednie inwestycje unijne są tam czterokrotnie wyższe niż rosyjskie). To Unia może pomóc w uzyskaniu kredytów z MFW, a także stać się idealnym narzędziem do wywierania nacisków na Moskwę w sprawach energetycznych. „Oświadczenie Janukowycza uchodzącego na Zachodzie za zdecydowanego zwolennika zbliżenia z Rosją uznano w Brukseli za ważny sygnał,” podkreśla gazeta. Dla Wspólnoty jest bowiem niezwykle istotne, czy władze w Kijowie zdecydują się kontynuować rozmowy z Brukselą na temat stworzenia strefy wolnego handlu, czy też raczej przyjmą ofertę Kremla utworzenia unii celnej obejmującej oprócz Ukrainy i Rosji także Białoruś i Kazachstan. Jak pisze Dziennik „negocjatorzy Ukrainy i Unii wznowili zamrożone dawno temu rozmowy o nowym układzie stowarzyszeniowym, którego kluczowym elementem ma być porozumienie o wolnym handlu, który – zdaniem rzecznika Komisji Europejskiej – może zostać podpisany jeszcze w tym roku.